Bednet helpt 1.000 zieke kinderen lessen volgen

- Fleur Arkesteijn

Bednet is software die zieke kinderen en tienermoeders helpt onderwijs te volgen wanneer zij niet fysiek aanwezig kunnen zijn op school. Leerlingen blijven de lessen volgen van hun eigen klas, waardoor ze ook in contact blijven met hun vertrouwde omgeving.

In 2018 konden dankzij de software 1.000 leerlingen onderwijs blijven volgen. De Vlaams minister van Onderwijs kent dit jaar 2,4 miljoen euro toe aan het project, om opnieuw zo’n duizend leerlingen te kunnen ondersteunen, en de hard- en software te vernieuwen.

Nieuwste technieken

Bednet bestaat uit software, consulenten en een netwerk van scholen en regionale distributeurs. Leerlingen, docenten of betrokkenen kunnen een aanvraag indienen via de website, of via de school.  Het doel van Bednet is om je uiteindelijk terug te plaatsen in je eigen klas. Om beter in te spelen op de behoeften van de gebruikers, het systeem mogelijk te maken voor nieuwe onderwijsvormen en de nieuwste technieken te benutten, wordt een deel van het systeem vernieuwd.

Sinds 2014 is de werking van Bednet enorm gegroeid. Het budget is gestegen van 250.000 euro tot 2,4 miljoen euro vandaag. In 2014 werden bijna 300 leerlingen geholpen, nu zijn dat er ruim 1.000. 15 % van de leerlingen die synchroon internetonderwijs volgen, doen dat al twee jaar of langer. Om begrip en bewustwording voor de situaties van langdurig zieke kinderen op te wekken bij klasgenoten, organiseert Bednet jaarlijks op 15 maart de nationale pyjamadag, waarbij de hele klas in pyjama naar school gaat.

Synchroon internetonderwijs

De Vlaams minister van Onderwijs heeft een decreet-aanpassing ingediend, zodat in de toekomst ook synchroon internetonderwijs door een centrale organisatie aangeboden kan worden, die op zijn beurt met meerdere partners samen kan werken. Door de nieuwe constructie kunnen ook overeenkomsten van maximum vier jaar worden afgesloten.

Momenteel wordt het onderwijs voor zieke kinderen in Vlaanderen verzorgd door Bednet, Ziekenhuisscholen, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis en diverse vrijwilligersinstanties uit van POZILIV. De organisaties monitoren en ondersteunen leerlingen met beperkingen en ziekte.

Vlaams minister van Onderwijs: “Synchroon internetonderwijs en de werking van Bednet raken steeds meer ingeburgerd. Op 5 jaar tijd is het aantal leerlingen die op die manier toch les kunnen volgen en bij de klas betrokken blijven bijna verviervoudigd. De subsidie is ondertussen zelfs vertienvoudigd. Het is dan ook van groot belang dat elk kind onderwijs op maat kan volgen en contact kan houden met de vrienden in de klas.”