Autodesk Design Academy – waardevol, maar beperkt

- Jeroen Langendam

Design gebeurt steeds meer via CAD

Autodesk Design Academy biedt een gratis platform waarop studenten kunnen leren omgaan met de belangrijkste CAD-software.

CAD (Computer Aided Design) behoort inmiddels al geruime tijd tot het standaard curriculum van veel technische opleidingen. Met de opkomst van 3D-printing neemt die aandacht alleen nog maar toe. Een nadeel is echter dat CAD-software over het algemeen erg duur is, terwijl de goedkopere student-versies vaak niet alle functionaliteiten hebben.

Autodesk Design Academy wil hiervoor een oplossing bieden door niet alleen de software gratis ter beschikking te stellen, maar ook door lesmateriaal te bieden voor de bedrijfstakken industrie, bouw en productie. Studenten en docenten die zich aanmelden als lid krijgen via de website toegang tot een brede waaier aan materiaal.

Van project tot volledige cursus

Autodesk Design Academy biedt inmiddels enkele honderden projecten aan, die je als docent met een beetje creativiteit heel mooi kunt integreren met je lessen. Zoek de juiste opdrachten bij je leerdoel en zet de student aan het werk. De projecten zijn concreet en spreken tot de verbeelding, waardoor studenten

Er zijn ook twee cursusreeksen beschikbaar die elk 15 weken duren en die studenten de basics aanleren van een aantal belangrijke softwarepakketten, zoals AutoCAD, Maya, en 3DS Max.

IJzersterke content

Wat opvalt aan Autodesk Design Academy is dat het materiaal van hoge kwaliteit is. De tutorials en docentenhandleidingen zijn goed te begrijpen. Autodesk probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij veelgebruikte praktijken in het beroepsonderwijs en dat merk je. Door de focus op concrete projecten past Autodesk Design Academy perfect binnen de trend naar praktijk georiënteerd onderwijs (PGO).

Opvallend is dat het materiaal een heel duidelijke richting heeft, waardoor het voor de student moeilijk is een eigen pad in te slaan en het programma zelf te leren kennen. Aan de andere kant zorgt deze gestructureerde leerlijn er wél voor dat de student alles leert wat hij moet leren voor de dagelijkse beroepspraktijk.

Beperking van Autodesk

Een ernstige beperking van Autodesk Design Academy is dat de student de software alleen kan gebruiken binnen het platform voor de opdrachten waaraan hij moet werken. Dat betekent dat je moet kiezen: laat je de student zelf zijn software kopen omdat hij die elders toch nodig heeft, of doe je alles binnen de online omgeving van Autodesk?