Voorbereiding Digisprong: begin met je aanloop

- Jeroen Langendam

Met een goede aanloop kom je verder met je Digisprong

De Vlaamse overheid trekt 375 miljoen uit voor de Digisprong. Een goede voorbereiding op de Digisprong zorgt voor betere resultaten. Begin daarom nú met de aanloop.

Dankzij de 375 miljoen die Vlaams onderwijsminister Ben Weyts heeft uitgetrokken voor investeringen in onderwijs ICT komt het maken van de Digisprong een stuk dichterbij. De Digisprong moet echter geen sprong in het diepe worden. Haal het maximale rendement uit het beschikbare budget door je school goed op de Digisprong voor te bereiden. Vergis je niet: dit gaat om véél meer dan enkel het aankopen van een grote lading laptops of tablets.

Het Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorm heeft een vijfstappen-plan opgezet om scholen te helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Waar staat je school?

Voor welke sprong ook is het belangrijk dat je weet waar je staat, welke aanloop je kunt nemen en waar je jezelf kunt afzetten. Daarom is stap 1 het uitvoeren van een gedegen situatie-analyse. Voor deze analyse hoef je niet te wachten tot het budget volgend schooljaar beschikbaar komt. Instrumenten als Selfie, Toll-Net en het DigCompEdu Framework helpen je om een alomvattende analyse te maken van je IT-infrastructuur en de binnen je school aanwezige competenties.

Bepaal je doelen ter voorbereiding op Digisprong

Wanneer je weet waar je school staat, kun je een ICT-beleid uitstippelen. Ook zonder de Digisprong-investeringen zou dit een goed idee zijn. Toch blijkt bijna 60% van de scholen (in het basisonderwijs) geen ICT-beleidsplan te hebben.

Daar valt veel winst te behalen, die hopelijk dankzij de Digisprong behaald kan worden. Een sjabloon voor het opstellen van het ICT-beleidsplan is hier te vinden.

Uit de visie kan ook de (aangepaste) functieomschrijving van de ICT-coördinator worden afgeleid. Door ook deze functieomschrijving in je plannen mee te nemen voorkom je rolonduidelijkheid.

Upgrade je netwerk

Wanneer je helder hebt waar je als school naar toe wilt, is het volgens het Ministerie tijd om naar je (wifi-)netwerk te kijken. In verreweg de meeste gevallen zal het bestaande netwerk niet berekend zijn op een situatie waar elke leerling bijna continu online is. Een upgrade is dan ook een onvermijdelijk onderdeel van de voorbereiding op de Digisprong

Begin nu alvast met de voorbereidende werkzaamheden, zodat je  aan het einde van het huidige schooljaar, wanneer de eerste middelen beschikbaar komen, de eventueel gewenste upgrades aan je netwerk kunt voorbereiden.

Vergeet de mensen niet

Wanneer het netwerk op orde is begint een stap die veel ICT-ers onderschatten: de voorbereiding op de Digisprong van onderwijscollega’s. Gebruik de resultaten uit stap één (en dan vooral de resultaten van de SELFIE) om je professionaliseringsbeleid uit te stippelen.

Pas wanneer de technische infrastructuur op orde is én alle medewerkers de benodigde competenties beheersen is het tijd voor de laatste stap: het aankopen van de devices.

Meer weten? Lees de handreikingen hier.