Functieomschrijving ICT-coördinator schept duidelijkheid

- Jeroen Langendam

Wat doet een ICT-coördinator in het onderwijs eigenlijk? De functie wordt op verschillende manieren ingevuld. Met de nieuwe model-functieomschrijving schept het VICLI duidelijkheid.

Computers, internet, netwerken…ICT is in het onderwijs niet meer weg te denken en verdient een specialist die het overzicht houdt over alles wat er binnen de organisatie gebeurt.

Maar wat moet een ICT-specialist precies kunnen? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen? De invulling van de rol van ICT-coördinator kan per school verschillen, vaak doordat dit ‘historisch zo gegroeid’ is. Bij de ene school is de ICT-coördinator verantwoordelijk voor zowel het netwerkbeheer, de inkoop en het softwarebeheer, terwijl andere scholen een meer technische benadering hebben: de ICT-coördinator zorgt alleen voor de hardware, de software is de verantwoordelijkheid van de vakgroepen.

Door dit diffuse begrip van de rol van ICT-coördinator ontstaat verwarring. ICT-professionals die op de functie solliciteren hebben soms een heel ander beeld van de verwachtingen die de baan met zich meebrengt dan de directie. Deze verschillen qua verwachtingen

De Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI) is een netwerkorganisatie voor ICT-coördinatoren. Deze leden van deze organisatie hebben de koppen bij elkaar gestoken om een model-functieomschrijving te ontwikkelen voor ICT-coördinatoren in het onderwijs.

Dit model helpt scholen om helder te krijgen wat ze kunnen verwachten van een ICT-coördinator. Het biedt ook handvatten bij het werven en selecteren van een nieuwe functionaris. Het model biedt ruimte om taken over meer mensen te verdelen: ‘Indien het opportuun is kan de rol van ICT-coördinator onderverdeeld worden in o.a. innovator, pedagogisch ondersteuner, beleidsmedewerker, mediacoach, netwerkbeheerder, technicus, webbeheerder, helpdeskmedewerker, softwareontwikkelaar, LMS-beheerder, …’, zegt het VICLI.

Verder kan de ICT‑coördinator naast deze functie ook een lesopdracht of andere taken opnemen in de school.”

Het model functieomschrijving is gratis te gebruiken voor niet commerciële doeleinden en mag vrij worden verspreid of worden bewerkt.