Nederlands onderzoek: thuisonderwijs motiveert niet

- Jeroen Langendam

Kinderen zijn, in tegenstelling tot wat hun ouders denken, niet erg gemotiveerd voor thuisonderwijs. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.

Ondanks de enorme inspanningen die door alle onderwijsprofessionals is geleverd, blijft het afstandsonderwijs minder effectief dan regulier onderwijs. Nederlands onderzoek van Squla legt de vinger op de zere plek: thuisonderwijs slaagt er niet in om leerlingen te motiveren.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Squla, werd gehouden onder ruim 700 basisscholieren van 8 tot 12 jaar oud. Van hen gaf een duidelijke driekwart meerderheid aan liever op school te zitten dan thuis te moeten leren. In het maken van huiswerk, toch al geen favoriete tijdsbesteding, kregen de kinderen nog veel minder zin. Ruim 62% van de kinderen gaf aan minder gemotiveerd te zijn om thuis te werken dan voor de lockdown.

Ouders zien het verkeerd

De oplettende onderwijsprofessional zal misschien niet verbaasd zijn dat kinderen minder gemotiveerd zijn om thuis te werken. Wat wel verrassend is, is dat ouders een volkomen verkeerd beeld blijken te hebben van de motivatie voor thuisonderwijs bij hun kinderen. In het onderzoek werd ook aan 1000 vaders en moeders gevraagd of hun kinderen thuis met plezier leren. Ruim 70% van de volwassen respondenten gaf aan dat hun kinderen erg gemotiveerd waren om thuis te leren, en er zelfs plezier aan beleefden.

Dat was niet het enige onderdeel waarop ouders een wat te rooskleurig beeld hebben van de leermotivatie van hun kinderen. 60% Van de ouders denkt bijvoorbeeld dat schoolboeken hun kinderen stimuleren om te leren. De helft van de kinderen heeft daar een heel ander idee bij.

Wat motiveert kinderen dan wel?

De kinderen hebben een duidelijk mening over wat hen wel en niet motiveert bij thuisonderwijs. Intrinsieke motivatie blijkt bij hen een belangrijke rol te spelen, driekwart van de kinderen wordt het meest gemotiveerd als het onderwerp hen aanspreekt. Initiatieven als “Dag van de Data” zijn er, zo blijkt maar weer, dus niet voor niets!

Externe motivatie speelt ook een rol. Soms werken kinderen om hun ouders trots te maken (40%), maar effectiever is een beloning (71%). Voor dat laatste kan gamification helpen.