Leersnack zet resultaten van #Guidance-project in de kijker

- David Van Waeyenberghe

#Guidance, een project van Erasmus+, onderzocht de invloed van loopbaanbegeleiding op het vlak van onder andere sociale inclusie. Vanuit Belgische hoek nam socialprofit-organisatie Stebo vzw deel aan het project. Op donderdag 2 maart organiseert Stebo een info- en inspiratiemoment.

Loopbaanbegeleiding heeft een sterke invloed op sociale inclusie, omdat het een betere toegang verzekert tot werk, welzijn en meer competenties mogelijk maakt. De begeleiding, al dan niet digitaal, speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Dat geldt in de eerste plaats voor jongeren, studenten en werkzoekenden, met speciale behoeften en/of uit sociaaleconomische achtergestelde milieus.

Tweejarig project

Het #Guidance-project startte in april 2021 en eindigt op 31 maart 2023. In die twee jaar hebben verschillende organisaties gewerkt rond loopbaanbegeleiding en studiekeuzebegeleiding. Voor vzw Stebo lag de focus op careerguidance voor jongeren en jongvolwassenen. Stebo werkte samen met partners uit Zweden, Finland, Letland en Portugal. Die organisaties legden voornamelijk de klemtoon op studiebegeleiding. Samen zijn de partners tot enkele interessante bevindingen gekomen.

“Allereerst hebben we een bevraging gedaan bij verschillende spelers uit de betrokken sectoren”, zegt Ann Engelen van Stebo vzw. “In totaal zijn 64 interviews afgenomen bij careercoaches, leerkrachten, enzovoort. De bevraging peilde naar de tools die ze gebruikten voor begeleiding en naar de voor- en nadelen van (digitale) tools en begeleiding. Uit die bevraging bleek duidelijk dat de coronapandemie een grote invloed heeft (gehad) op het inzetten van digitale tools.”

Toolkit

Dat corona de kaarten flink heeft door elkaar geschud, blijkt uit de studie. “Plots moest alles digitaal gaan, dus ook de loopbaan- en studiebegeleiding. De professionals hebben veel ‘learning by doing’ moeten toepassen”, gaat Ann Engelen verder. “Alle gegevens hebben we verzameld in een Guidance Toolkit. In dat pakket vinden de gebruikers hulpmiddelen, links, uitleg, enzovoort. We hebben ook gezocht naar een geschikte manier om (e-)inclusie in de sessies te stoppen. Onze focus lag voornamelijk op het leerrendement van de begeleiding.”

Een derde aspect van het #Guidance-project omvat een trainingspakket, als aanvulling op de toolkit. “Dat pakket hebben we opgemaakt voor loopbaancoaches, leerlingenbegeleiders, en andere mensen uit de sector. We willen hen meer bewust maken van de mogelijkheden. Voor opleiders hebben we een e-book samengesteld, als handleiding waarmee ze aan de slag kunnen gaan.”

lees ook

Stap gezet om jong technisch talent klaar te stomen voor digitaliserende arbeidsmarkt

Leersnack: donderdag 2 maart

Het #Guidance-project loopt eind maart af en dus heeft Stebo een moment voorzien om de resultaten aan het ruime publiek kenbaar te maken. De organisatie doet dat via een ‘leersnack’. Ann Engelen zal namen Stebo het project toelichten en ook de insteek van haar vzw benadrukken. Stebo is een socialprofit-organisatie, waarvan het team Werken onder andere vluchtelingen en langdurig zieken terug richting werk begeleidt in respectievelijk het ‘Future2work’ en ‘Boost2work’-project.

“Voor mij is de impact van de coronapandemie bijgebleven. We hebben geleerd dat we niet alles alleen ‘live’ moeten doen, maar dat digitale middelen ook een echte hulp kunnen zijn. Op voorwaarde dat die middelen op de juiste manier worden ingezet en daar is opleiding voor nodig. Als mensen zoeken we steeds, zeker bij loopbaanbegeleiding, naar diepgang en interactie. Ook dat blijven factoren om rekening mee te houden. Er moet meer awareness komen over de (digitale) mogelijkheden.”

Gastsprekers

Tijdens de leersnack, die plaats vindt op donderdag 2 maart in de thuisbasis van Stebo (Windekestraat 1 in Genk) zullen twee gastsprekers een plaats krijgen op de agenda. Sociaal ondernemer Bert Smits zal een beeld schetsen waarin we op basis van ‘nieuwe’ ontwerpprincipes het ondersteuningsaanbod van leren en ontwikkelen kunnen en moeten herdenken. Hij gaat ook dieper in op welke kansen én valkuilen er zitten in het leren en helpen groeien van mensen in een alsmaar versnellende samenleving.

Onderwijstechnoloog en expert op vlak van hybride leren Bart Boelen (UCLL) geeft manieren en tools mee die helpen met ‘infobesitas’, de dagelijkse overvloed aan informatie. Hij toont aan hoe je er relevante info uit haalt voor persoonlijke ontwikkeling. Boelen staat ook stil bij de impact van die overload en hoe digitale technologie ons leven bepaalt.

Inschrijven voor de leersnack is gratis en kan via deze weg. Meer informatie over het project is dan weer hier te vinden.