iSTEM gaat aan de slag met minimumdoelen rond energie

- David Van Waeyenberghe

Het consortium van Vlaamse universiteiten en hogescholen organiseert vanaf oktober een driedaagse opleiding rond (groene) eenrgie. iSTEM werkt voor het bijscholing samen met EducaThor en Energyville.

Schoolit leerde iSTEM enkele weken geleden kennen via een presentatie van projectmedewerker Marie-Paule Buysse. Zij is trouwens één van de lesgevers tijdens de driedaagse opleiding voor leerkrachten in het secundair onderwijs die lesgeven binnen de vakgebieden wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde, de STEM-vakken dus. De nascholing vindt plaats in de gebouwen van EducaThor in het Genkse Thor Park.

Praktijkgerichte nascholing

Energie is het centrale thema van de driedaagse bijscholing. “In een wereld waar energie een cruciaal onderwerp blijft, is het tijd om leerlingen een frisse kijk te geven op innovatieve en duurzame oplossingen”, schrijft iSTEM. Daarom nodigt het consortium leerkrachten uit om samen met collega’s een STEM-project voor te bereiden rond het thema. “Om STEM-onderwijs interactief en interdisciplinair te maken, verwelkomen we leerkrachten met verschillende invalshoeken en opleidingsprofielen. Die diversiteit vergroot de kans op succes en een verrijkende leerervaring.”

Deelnemers aan de sessies krijgen onder andere meer inzicht in de stand van zaken rond energietransitie en toegang tot high-tech infrastructuur. Ze krijgen ook een ontwikkelproces voor een STEM-project in de vingers en vaardigheden aangeleerd om in een project leerdoelen en leerinhouden op elkaar af te stemmen, in lijn met de STEM-minimumdoelen. “De connectie met en toegang tot het groeiend netwerk van iSTEM-leerkrachten geïnteresseerd in energietransitie is een mooie bonus”, aldus iSTEM.

Praktische informatie

iSTEM krijgt voor de lessenreeks versterking van EnergyVille en EducaThor. EnergyVille is een vooraanstaande onderzoekssamenwerking dat zich richt op duurzame energie en intelligente energiesystemen. EducaThor is dan weer een partner die schoelen ondersteunt op vlak van STEM en innovatie. Ze stellen onder andere infrastructuur (didactische labs) ter beschikking van leerkrachten en leerlingen om de energietransitie te bestuderen en onderzoeken.

lees ook

iSTEM: wanneer computationeel denken en STEM elkaar overlappen en versterken

De nascholingen vinden plaats op 25 oktober, 16 november en 26 januari, telkens van 9 tot 16 uur. Een lunch is eveneens voorzien. Vanuit iSTEM verzorgen Jana Boussier, Stijn Ceuppens, Reinout Putman en Marie-Paule Buysse de lessen. Ook EducaThor stelt minstens één collega ter beschikking. Deelnemen kan gratis, al rekent iSTEM wel no-show vergoeding van 100 euro aan voor gemaakte onkosten en administratie.

Inschrijven kan via deze link.