Online inspiratiefestival (23 april) zoomt in op digitaal leren en lesgeven

- David Van Waeyenberghe

Het expertisecentrum Education & Development van UCLL Hogeschool organiseert op dinsdag 23 april een (gratis) online inspiratiefestival. Experts van het centrum geven in vier sessies nieuwe en relevante bevindingen uit hun onderzoeken Ruim 350 leerkrachten, directies en beleidsmedewerkers schreven zich al in.

Het online inspiratiefestival Onderwijs 2.0 richt zich naar leerkrachten lager en secundair onderwijs, begeleiders, directies en beleidsmedewerkers. De organisatie is in handen van het expertisecentrum Education & Development van UCLL. “We voeren praktijkgericht onderzoek met en voor leerkrachten, directies en beleidsmensen”, legt Katrien Goossens uit. Eén van de pijlers is digitaal leren en lesgeven.

Korte snacks

Het expertisecentrum wil met het korte (één uur) event vooral de aandacht vestigen op nieuwe onderzoekinzichten. “We merken dat nog te weinig mensen binnen het onderwijs echt weten waar we mee bezig zijn. De bedoeling van onze onderzoeken is om de resultaten nadien om te zetten in concrete acties voor leerkrachten. We bieden navolgingen aan, die zijn gestoeld op ons praktijkgericht onderzoek.”

Tijdens het inspiratiefestival snijden de onderzoekers van het expertisecentrum vier onderwerpen aan. Het gaat telkens om twee parallelle sessies. Deelnemers aan het online event moeten dus vooraf een keuze maken. De sessies zijn:

  • Digitaal leren en lesgeven (19u)
  • Zelfgestuurd leren (19u)
  • Beleid in onderwijs (19u30)
  • Agency van jonge kinderen (19u30)

“We kiezen bewust voor korte momenten. Het is niet de bedoeling om de deelnemers te overladen met informatie. De experten geven in een halfuurtje nieuwe en relevante inzichten mee uit de onderzoeken. We geven de nodige context mee in een ontspannen, ongedwongen sfeer. Als mensen nadien bijkomende informatie willen, dan kunnen we hen die uiteraard bezorgen.”

lees ook

ICT-praktijkdag: Rol van leerkracht essentieel in AI-verhaal

Meer informatie terugvinden en (gratis) inschrijven van via de website van UCLL.