European Schoolnet lanceert project dat AI-effecten in onderwijs bestudeert

- David Van Waeyenberghe

Non-profitorganisatie European Schoolnet heeft een nieuw project officieel gelanceerd. Agile_EDU bestudeert de effecten van datagebruik in leeromgevingen. Het driejarig project is een samenwerking tussen verschillende Europese overheden, lokale autoriteiten, universiteiten en middenveldvertegenwoordigers. European Schoolnet coördineert het project.

De digitale vlucht in het (Europese) onderwijs sinds de coronapandemie heeft aangetoond dat veel actoren (leerkrachten, directies, ouders en leerlingen) niet voldoende voorbereid waren op die ontwikkelingen. Steeds meer scholen maken gebruik van digitale oplossingen voor leermanagementsystemen, leermiddelen, docentendashboards, enzovoort. De meeste tools verzamelen data en leergegevens die worden gebruikt om het ‘leren’ te verbeteren.

Reflectie nodig

Agile_EDU wil het gebruik van die digitale en educatieve middelen kritisch bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Het onderzoek spitst zich toe op volgende dimensies:

  • Pedagogisch gebruik: hoe kan (leerlingen)data gebruikt en geïnterpreteerd worden. Over welke competenties moeten leerkrachten bezitten om die data doeltreffend in te zetten?
  • Veiligheid en vertrouwen: welke acties zijn nodig om de data te beschermen?
  • Gelijkheid en inclusie: op welke manier kan worden verzekerd dat alle leerlingen op gelijke manier kunnen profiteren van de data?
  • Data-uitwisseling en vergelijking: hoe kan en mag data gemonitord worden op school, op regionaal of landelijk niveau? Op welke manier kan data vergeleken en uitgewisseld worden tussen die verschillende niveaus?
  • Ethisch gebruik: Welke regels moeten gelden rond het gebruik van AI in scholen? Welke regelgeving is nodig en moeten ouders in staat zijn om alles te zien wat een student heeft gedaan online?

Op dergelijke vragen wil het project een antwoord vinden. Op die manier wil Agile_EDU als het ware een succesformule vinden voor het gebruik van data voor inclusief en hoogwaardig onderwijs zoals het Europees Digital Education Action Plan (2021-2027) voorschrijft. Het project richt zich enerzijds op bewijsmateriaal uit casestudies naar digitaal onderwijs, assessment en leiding geven. Anderzijds gaat Agile_EDU op via gesprekken op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden.

Werkwijze die Agile_EDU hanteert

Output

Het project is ‘Agile’ in die zin dat het doorlopend kan evolueren, naargelang de technologische ontwikkelingen. Daardoor kunne de resultaten steeds worden gewijzigd en verfijnd. Agile_EDU wil vier outputs afleveren:

  • Getuigenissen en praktijkvoorbeelden van personen uit het onderwijsveld
  • Gedetailleerde casestudies die de evolutie van digitale onderwijspraktijken onderzoeken
  • Hulpmiddel maken voor professionele ontwikkeling van docenten in de vorm van een MOOC
  • Eindrapport met richtlijnen en aanbevelingen voor het belanghebbend onderwijs

Meer informatie over het project is hier terug te vinden.