WooFlash maakt examens op afstand mogelijk

- Jeroen Langendam

Afbeelding: Wooclap

Na enkele weken improviseren hebben een modus gevonden voor het geven van afstandsonderwijs. Maar hoe moet dat met de examens? WooFlash komt met een oplossing.

WooFlash, het platform voor afstandsonderwijs, kwam als geroepen voor het Vlaamse onderwijs. Gesteld voor de uitdaging onderwijs op afstand te bieden was de nood hoog voor het platform dat WooFlash ons biedt. Het afnemen van examens was in WooFlash echter niet mogelijk. Daardoor was WooFlash op korte termijn weliswaar een oplossing, maar was het nog geen volwaardige oplossing voor afstandsonderwijs.

Wel was het voor leerlingen mogelijk om zichzelf te toetsen. WooClap, de aanbieder van WooFlash, besloot hierop voort te borduren. Het bedrijf komt nu met een oplossing die het afleggen van certificeringsexamens mogelijk maakt.

Deze optie is goed nieuws voor duizenden leerlingen die onder begeleiding van meer dan 6.000 onderwijzers WooFlash gebruiken. De module WooFlash voor examens komt in de komende dagen online, en omvat onder meer :

  • De mogelijkheid om vragen te maken en om te zetten naar examens
  • Vrijheid om de tijdsduur van examens in de hand te houden. Dit kan door een begin- en eindtijd van examens in te stellen
  • De mogelijkheid om de volgorde van vragen te veranderen, om ongewenst “samenwerken” te voorkomen
  • Een mogelijkheid voor leerlingen om op elk gewenst moment van vraag te veranderen.

Het gebruik van de module is gratis, zegt Sébastien Lebbe van WooClap: “WooFlash zal gratis beschikbaar zijn tot het einde van de examens dit schooljaar. Wij willen vooral waarde creëren. Ons doel, vandaag, is het bieden van oplossingen aan onderwijzers zodat zij de vooruitgang van hun studenten kunnen opvolgen en examens kunnen inplannen vanop afstand.”

Antwoorden examens in Excel

De door de leerling gemaakte examens kunnen door de leerkracht worden gedownload als een Exceldocument. Dit document bevat ook meteen de scores (per vraag) en het eindcijfer van de leerling. Leerkrachten kunnen deze antwoorden zelf doornemen en het aantal toegekende punten per vraag aanpassen wanneer hen dat gepast lijkt.