Belnet blikt terug op performance gedurende online examens

- Jeroen Langendam

Door corona werd er een extra sterk beroep gedaan op de internetinfrastructuur. Belnet blikt terug op een hectische periode.

Het afgelopen semester was, zacht uitgedrukt, nogal hectisch. Nu de zomervakantie is aangebroken, kijken we terug op een periode waarin ongelofelijk veel werk is verzet. Ook Belnet, het netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek, grijpt de relatieve rust aan voor een terugblik.

Toen de hectiek losbrak hebben het  Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)  en de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie in een meeting onderzocht waar hogescholen en universiteiten behoefte aan hadden en welke knelpunten zij zagen voor het uitvoeren van online examens. De instanties deelden vervolgens hun bevindingen uit deze meeting met telecompartners zoals Belnet.

Stabiliteit voor alles

Voor Belnet was dit, samen met informatie vanuit eigen kanalen, belangrijke input voor het opstellen van een actieplan. Dirk Haex, Technisch Directeur: “Dat bestond onder andere uit een sterke monitoring van de dienstverlening, de onmiddellijke inschakeling van extra resources in geval van incidenten en een verfijnde capaciteitsmonitoring op het BNIX-platform en de verschillende netwerkdiensten van de universiteiten.”

Gezien de enorme onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen en de grote nood aan online examinering besloot Belnet zich gedurende de examenperiode volledig te concentreren op netwerkstabiliteit. Het bedrijf gaf een hogere prioriteit aan het verhelpen van incidenten. Haex: “daarnaast verkeerde onze Belnet Service Desk in een verhoogde staat van waakzaamheid.”

Gedurende de examens voerde Belnet geen updates of upgrades. Een slimme zet, want zelfs de best uitgevoerde update kan bugs bevatten. En bugs waren in deze cruciale periode iets waar niemand op zat te wachten.

Minder incidenten

Volgens Belnet heeft dit actieplan zijn vruchten afgeworpen. Het bedrijf meldt dat het aantal incidenten in april en mei stukken lager was dan het jaar ervoor (respectievelijk 40% en 16%). Hierbij kunnen we wel de kanttekening plaatsen dat het hier gaat om gemelde incidenten. Het is mogelijk dat er incidenten bestonden, maar dat betrokkenen in de “nieuwe realiteit” niet wisten hoe ze hiervan correct melding moesten doen.

Ook met die kanttekening is evenwel duidelijk dat ook Belnet een mooie prestatie heeft neergezet. Het bedrijf, dat 800.000 eindgebruikers heeft, registreerde gedurende de coronacrisis 30% meer internet trafiek op haar internetknoppunt BNIX. Een dergelijke plotselinge toename van internetverkeer had kunnen leiden tot tragere verbindingen en time-outs. Belnet zal een zucht van verlichting hebben geslaagd dat het incident eerder dit jaar zich niet opnieuw heeft voorgedaan.

Tweede golf?

Het werk is echter nog niet gedaan. Belnet bereidt zich voor op een tweede besmettingsgolf.  Dat betekent ongetwijfeld dat het bedrijf de zomervakantie benut om uitgestelde changes alsnog door te voeren. Ook begint Belnet in het volgende schooljaar met “community boards” om de communicatie met belanghebbenden te versterken.

Tweede golf
Een tweede golf kan niet worden uitgesloten. Dat beseft Belnet ook. (Afb: Shutterstock)

Haex: “Gezien onze cruciale rol voor het hoger onderwijs, mogen we nooit op onze lauweren rusten. Het coronavirus is nog niet bedwongen (..). De coronacrisis is bovendien een trigger geweest voor een nieuwe manier van lesgeven en onderzoeken. Het nieuwe normaal wordt wellicht een combinatie van het fysieke en virtuele campusleven. We zullen ons steentje bijdragen door onze dienstverlening mee te laten evolueren.”