Belangrijke aandachtspunten voor IT in het onderwijs

- Jeroen Langendam

Aandachtspunten bij elke IT beslissing.

Het onderwijs kan niet meer zonder IT-toepassingen. Kostte het vroeger moeite om mensen mee te krijgen met nieuwe technologie, nu is het soms zaak het enthousiasme te beteugelen. De volgende vier aandachtspunten moeten bij elke IT beslissing worden meegenomen.

“Een computer in de klas? Waarom, we hebben toch al een schoolboard en zelfs een overhead-projector?”

Bovenstaande zin zou nog niet eens zo lang zomaar de reactie kunnen zijn geweest van een leerkracht wanneer er een voorstel op tafel kwam om meer met computers te gaan doen. Maar inmiddels is het sentiment volledig omgeslagen. (Bijna) iedereen ziet de waarde van IT in het onderwijs. Sterker nog, soms wordt te makkelijk naar IT gegrepen als oplossing voor alle problemen. De functionaris die binnen de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor de inzet van technologie draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat innovaties niet hals-over-kop worden geïmplementeerd. Bij elke nieuwe innovatie moet je in ieder geval op de volgende aandachtspunten letten.

Digitaal burgerschap

De mogelijkheden van IT zijn bijna eindeloos. Helaas betekent dat ook dat IT op minder positieve wijze kan worden ingezet. Denk aan cyberbullying. Wanneer je technologie in het onderwijs introduceert, moet je gebruikers (leraren en leerlingen) leren hoe de technologie te gebruiken. Je moet hen bovendien leren hoe je deze op verantwoorde manier gebruikt. Iedereen moet weten hoe je jezelf én anderen kunt beschermen. Digitaal burgerschap moet dan ook een belangrijke rol hebben in je curriculum.

Data en privacy

De bereidheid om van technologie gebruik te maken hangt sterk samen met privacy bescherming. Iemand die het gevoel krijgt dat zijn of haar data misbruikt kan worden, zal minder bereid zijn om de applicaties te gebruiken. Als school moet je er dan ook voor zorgen dat de privacy gegarandeerd is. Persoonlijke data moet veilig zijn.

Lees de kleine lettertjes bij aanschaf nieuwe IT producten

Geen enkele organisatie kan zijn of haar hele IT-infrastructuur runnen zonder externe ondersteuning- zelfs Google niet.

Je ontkomt er dus niet aan om af en toe een contract te sluiten. Dit brengt dikke stapels papier met zich mee. Raamovereenkomsten, SLA’s, DAP’s… het aanschaffen van IT-producten brengt allerlei documenten vol technologisch jargon en juridische haarkloverij met zich mee.

Maar denk ook aan de End User License Agreements (EULA) waar je bij het installeren mee akkoord moet gaan. Bijna niemand leest die dingen. Next, next, next, install. Je zou zomaar je ziel aan de duivel kunnen verkopen (soms zelfs letterlijk).

Het probleem is echter dat je daarmee je organisatie juridisch vastlegt. Dat is een immens IT risico, dat je niet moet willen nemen. Zorg daarom dat er iemand is die al die documenten doorspit, zodat je weet waar je je handtekening onder zet. Of waar je, bij nader inziet, je handtekening toch niet onder zet.

Biedt IT training op maat

Het is belangrijk dat mensen weten hoe ze de verschillende toepassingen kunnen gebruiken. Geef iedereen een training waar ze iets aan hebben. We weten allemaal dat leerlingen het beste tot bloei komen bij maatwerk. Het zou raar zijn om die filosofie los te laten als het gaat om het trainen van je onderwijspersoneel.

Begin vandaag

Deze vier aandachtspunten zouden een absolute topprioriteit moeten zijn. Merk je dat een van deze punten nog weinig aandacht krijgt? Breng daar dan verandering in – niet door een beleidsnota op te stellen, maar met concrete actie. Geef het goede voorbeeld, zet het onderwerp in besprekingen op de agenda. Zorg dat anderen het belang ook zien. Maar wat je ook doet, begin er vandaag mee.