Hoe ziet het onderwijs eruit door smart glasses?

- Jeroen Langendam

Smart glasses zijn een relatief nieuwe technologie, die ook in het onderwijs van waarde kan blijken. Let wel op: de privacy wetgeving is streng.

Volgens het cliché zijn het altijd de slimme kinderen die in een bril dragen. Maar in de toekomst zou de bril zélf wel eens slim kunnen worden. Smart Glasses, zoals Google Glass zijn al op de markt en worden ook in het onderwijs al voorzichtig uitgeprobeerd.

Het idee van smart glasses is dat een leerkracht via de brillenglazen toegang heeft tot allerlei data. Zo zou een docent, terwijl de leerlingen aan het werk zijn in groepjes, de prestaties van zijn klas kunnen inzien om zo te kunnen bepalen waar extra uitleg nodig is.

Een alternatief voor Virtual Reality

Smart glasses zouden in de toekomst een goed alternatief kunnen blijken voor Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR). Deze twee technieken hebben als groot nadeel dat er een zware headset voor nodig is, die de drager hindert in zijn bewegingsruimte. Met Smart glasses wordt het gebruik van VR-apps ineens een stuk toegankelijker.

Daarmee loopt een onderwijsinstelling echter ook een risico. Wanneer de technologie te gemakkelijk toepasbaar wordt, is de verleiding groot om deze meer en meer te gaan gebruiken. Over de langetermijn effecten van VR op kinderen is echter nog weinig bekend.

Wat we wel weten is dat VR wel degelijk nadelige gevolgen heeft voor de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Anders omgaan met data

Volgens deskundigen zullen smart glasses onze hele omgang met data veranderen. Omdat een smart glass in principe de hele dag gedragen kan worden, zouden we veel meer data registreren en gebruiken. Ook zouden smart glasses in combinatie met machine learning en AI tot verrassende nieuwe inzichten en technologieën kunnen leiden.

Braden Kelley, van Oracle, houdt zich bezig met de mogelijke toepassing van smart glasses in het onderwijs. Kelley stelt dat de belangrijkste informatie van leerkrachten moet komen: welke informatie verwacht een leraar nodig te hebben en hoe kan dit gepresenteerd worden op een manier die zijn zichtveld niet vertroebeld.  Door de docent de juiste vragen te stellen, kun je inzichten opdoen die helpen om nuttige toepassingen te ontwerpen.

Pas daarna kunnen de technici aan de gang om te onderzoeken hoe artificiële intelligentie en machine learning ingezet kan worden om aan de informatievraag te voldoen. Belangrijk daarbij is om oog te houden voor hoe leerkrachten –in de praktijk- met de gegeven data zullen interacteren.

Privacy bezwaren

De belofte van de smart glasses gaat verder dan alleen het kunnen inzien van data. De bril kan namelijk ook gebruikt worden om het internet te raadplegen, e-mails te lezen en om audio- en video opnamen maken.

Dat laatste, het maken van opnames, zou nuttig kunnen zijn. Maar er schuilt ook een enorm privacy risico in. Wat neemt de leerkracht op? Met welk doel? En is dat doel een redelijk doel? Het gebruik van technologie bleek al eerder een schending van de privacy wetgeving op te leveren. Het is dus maar de vraag of deze functie toegankelijk moet zijn voor de leerkracht.

De huidige stand van zaken

Hoewel de smart glasses nog redelijk futuristisch klinken, zijn er al modellen op de markt waarmee je altijd en overal gegevens kunt opzoeken. Naast de al genoemde Google Glass, is er de Vuzix Blade. Deze Vuzix Blade Smart Glasses worden gezien als de meest innovatieve optie die nu verkrijgbaar is. De slimme brillen van Vuzix beloven een naadloze verbinding tussen mens en machine. De brillen hebben een touchpad, microSD-poort en geven haptic feedback (via trilling).

De Vuzix-modellen zijn dus state of the art. En omdat de bril eruit ziet als een gewone zonnebril is het slechts een kwestie van tijd voordat de early adopters deze bril in de klas dragen.