Bednet innoveert met nieuwe mobiele unit en kijkt naar de toekomst

- Cédric Van Loon

Sinds half maart moesten alle scholen in Vlaanderen overschakelen op afstandsleren uit noodzaak. Bednet doet dat al meer dan 15 jaar voor zieke kinderen en jongeren. Nu blijkt dat alle scholen het kunnen, is Bednet dan nog nodig? Wat maakt de werking net zo bijzonder?

Voor Bednet heeft afstandsleren nog weinig geheimen. Sinds 2004  zorgt Bednet ervoor dat zieke kinderen en jongeren op afstand live de les kunnen volgen in hun klas.  De vzw met een focus om kankerpatiënten een onderwijsoplossing op afstand te geven. Doorheen de jaren is de doelgroep verruimd naar chronisch zieke leerlingen, kleuters, tienermoeders en kinderen met psychische kwetsbaarheid. Vanaf het derde jaar kleuteronderwijs tot het zesde middelbaar: elk ziek kind heeft recht op onderwijs. Dat is sinds 2015 ook vastgelegd door de Vlaamse Overheid.

Diezelfde Vlaamse Overheid bezorgt Bednet jaarlijks subsidies om dat recht ook te garanderen. Aangevuld met giften en samenwerkingen met partners, zorgt Bednet voor de gratis organisatie en begeleiding van synchroon internetonderwijs in scholen en gezinnen. Bednet werkt daarnaast ook aan bekendmaking, expertise-ontwikkeling, optimaliseren en innoveren van SIO.    

Waarom geen Teams of Zoom?

Door de coronacrisis heeft iedereen vanop afstand moeten leren, al dat niet met de bijhorende groeipijnen van het nieuwe systeem. Nu blijkt dat heel Vlaanderen die omslag probeerde te maken, kan je jezelf afvragen waarom Bednet niet werkt met  de algemene oplossingen van Microsoft Teams, Google Meet, Zoom en andere tools.

Wim van de Weyer, ICT-manager bij Bednet, snapt onze gedachtegang maar countert al snel met het argument dat Bednet helemaal anders is. “Bednet focust op het verbinden van één afwezige leerling met de vertrouwde klascontext. Dat is een heel andere uitgangssituatie dan het afstandsonderwijs dat de voorbije periode georganiseerd werd voor volledige klassen. Bovendien vertrekken we steeds vanuit de noden van het zieke kind en zijn klas en daar stemmen we ons ICT-materiaal op af. De software en hardware van Bednet zijn dus zo ontwikkeld dat ze het live les volgen via de computer, door (soms jonge) leerlingen en in een klascontext, zo goed mogelijk ondersteunen.” 

Bednet

“Wij werken niet met een bestaand online platform waarbij de leerkracht een webcamera gebruikt en van daaruit les geeft. Bednet werkt met een zender-ontvanger-combinatie, waarbij in de klas een opstelling staat die beelden doorstuurt terwijl het kind op onze laptop die les in realtime kan volgen. Door de nieuwe Bednet applicatie kunnen kinderen interactiever de les volgen en meedoen met het lesgebeuren. Deze biedt ook alle functionaliteiten op één scherm (vinger opsteken, rondkijken in de klas, inzoomen op het bord, chatten met helpdesk, leerkracht en klas, online kalender, gedeelde mappenstructuur, scherm delen, printen,…).”

Elk ziek kind krijgt van Bednet een compleet pakket, waaronder een laptop, printer-scanner en headset. Het bijzondere aspect van Bednet is de unit die in de klas wordt gezet om lessen te volgen.

Mobiele en vaste units op school

Vandaag zijn er twee verschillende units om in de klas te zetten: vast en mobiel. Alle nieuwste modellen zijn mobiel en wegen een 12-tal kilogram. De niet-mobiele units werken met desktop-pc’s en worden vooral in lagere scholen uitgerold, waar elke klas haast altijd in zijn klaslokaal blijft. “Op termijn worden die ook allemaal vervangen door een mobiele unit, maar we schrijven die toestellen af op een langere termijn of tot er een nieuwe verbeterde versie is van de mobiele unit”, zegt van de Weyer.

In zo’n mobiele unit zit een Intel NUC mini-pc voor alle rekenkracht, een toetsenbord met touchpad, draadloze microfoon, roteerbare camera met 10x optische zoom en een 19 inchscherm waarop het kind interactie kan zoeken met de leerkracht en de klas. “De dasspeldmicrofoon die elke leerkracht moet opspelden vraagt wat gewenning, maar het is een absolute meerwaarde voor het kind. Zo hoort hij de leerkracht zuiver door zijn headset zonder dat het rumoer van de klas of de lange afstand van microfoon tot leerkracht de ervaring verstoort.”

Bednet

Vandaag wordt er achter de schermen bij Bednet gewerkt aan een nieuwe mobiele unit die veel compacter en vooral lichter is dan het huidige model. Daardoor kan hij veel flexibeler ingezet worden in de klas-en schoolomgeving. Vooral het gewicht is een belangrijke factor. Vandaag moeten twee leerlingen de mobiele unit meenemen door het zware gewicht. Het nieuwe model zou amper drie tot vier kilogram wegen. Er wordt vandaag aan het eerste prototype gewerkt om alles vanaf september te testen. Finale hardware is voorzien tussen december en februari. Daarna volgt productie met een uiteindelijk doel van 1.000 stuks die de komende jaren worden gerealiseerd.

1-op-1 livestream tussen kind en school

Die één op één lesvorm maakt dat je Bednet niet kan vergelijken met bestaande video-oplossingen zoals Microsoft Teams, Google Meet of Zoom. Er wordt immers een livestream via de servers van Proximus (een partner van Bednet) tot de laptop van het kind gestuurd. Voordat de laptop bij het kind wordt geïnstalleerd, gebeurt er eerst een snelheidstest om te kijken of de internetsnelheid hoog genoeg is. Wanneer dat niet het geval is, krijgt hij of zij een gratis verhoging van de internetsnelheid. Wie nog geen internetverbinding heeft thuis, krijgt die gratis van Bednet in samenwerking met Proximus of Telenet. Bednet bekijkt ook de kwaliteit van het internet op school en past aan of installeert waar nodig.

“Vandaag kunnen we via de servers van Proximus tot 300 videostreams tegelijk verwerken. Tot nu toe hebben we nog nooit die limiet bereikt. Er is nog veel marge”, zegt van de Weyer. Axians heeft voor ons een Bednet-applicatie ontwikkeld die optimaal de communicatie garandeert tussen de unit in de klas en de laptop van het kind.”

In principe kan die applicatie ook prima draaien op een eigen laptop van het kind, maar dat is voor Bednet niet aan de orde. Zij leveren altijd de laptop (samen met andere hardware) omdat ze dan pas optimale ondersteuning kunnen bieden. Rekening houdend met de GDPR-privacywetgeving, is het belangrijk wanneer Bednet een probleem verhelpt en het toestel overneemt vanop afstand, dat zoiets juridisch in orde is.

Bednet

Op een eigen laptop kan dat volgens hen vandaag niet. In het huidige laptoppark zitten vooral Dell- en HP-laptops. De laptops zijn daarnaast een service die ze aanbieden aan elke gebruiker, ook zij die niet beschikken over het nodige materiaal. Zo neemt Bednet ook drempels weg bij kwetsbare gezinnen bijvoorbeeld.

Snel bereikbare helpdesk

Wanneer je puur theoretisch kijkt naar de Bednet-oplossing, zou je de mobiele unit kunnen vervangen door een laptop met webcamera om via Microsoft Teams, Google Meet of Zoom te communiceren. “De kracht zit hem in de extra vrijheid door middel van een roteerbare camera met 10x optische zoom”, zegt van de Weyer.

“Hiermee heeft het kind de indruk dat hij of zij in de klas aanwezig is en kan hij naar klasgenoten kijken en inzoomen op het bord.  De aanwezigheid van een mobiele of vaste set in de klas zorgt dat de afwezige leerling ook heel zichtbaar/aanwezig is in de klas. De dasspeldmicrofoon van de leerkracht helpt om focus te houden tijdens de les. Het omgevingsgeluid in de klas wordt immers weggefilterd. Met Bednet is er betrokkenheid in de klas. Daarin willen we ons ook differentiëren van andere oplossingen.”

Hij benadrukt ook dat de helpdesk een belangrijk onderdeel is. Elke dag staan onze medewerkers klaar om technische problemen vanop afstand op te lossen zodat de school of het kind direct wordt geholpen. “Een snelle respons op technische problemen is cruciaal voor de school om frustraties te vermijden. Tijdens de eerste minuten van de les moet alles direct werken. Bij problemen met de laptop van het kind is er ook direct ondersteuning om die eerste minuten niet te missen. Er is een online chatdienst, maar er kan ook telefonisch contact worden opgenomen”, benadrukt van de Weyer.

Consulenten begeleiden de kinderen

De combinatie van laptop en unit in de klas zorgt volgens Bednet voor de beste ervaring, maar ook de consulenten zijn van cruciaal belang. De meeste komen zelf uit het onderwijsveld. Zij zetten niet alleen de scholen en kinderen thuis op gang bij de initiële installatie, maar begeleiden hen ook doorheen het hele traject. Ze bekijken hoe Bednet het best kan worden ingezet, rekening houdend met de mogelijkheden en bezorgdheden van alle betrokkenen.

Bednet

Sinds de coronacrisis begeleidt Bednet haar gebruikers uitsluitend virtueel. Kinderen thuis behoren vaak tot de risicogroep, wat thuisbezoeken bemoeilijkt. “Online begeleiden is vandaag een focuspunt voor ons om de fysieke interactie met de consulenten om te buigen naar virtuele hulp”, vertelt van de Weyer. Volgend schooljaar zal de vzw dit voor bepaalde aspecten van de trajectwerking verder zetten.    

Bednet moet volgens de Vlaamse Overheid ruimte bieden voor 1.000 kinderen op jaarbasis. Sommige van hen volgen maar enkele maanden les, anderen een heel jaar. De minimale termijn is vier weken om voor Bednet in aanmerking te komen. Sinds de organisatie subsidies krijgt van de Vlaamse Overheid, zijn er geen wachtlijsten meer. Van zodra een aanvraag wordt goedgekeurd, kan de Bednet-installatie binnen drie tot vier dagen worden geleverd.

Plannen voor 2025

Ondanks de sterke focus op het recht van het kind op onderwijs, kijkt Bednet ook naar de toekomst. Van de Weyer bekijkt een reeks vragen voor 2025. “Vandaag zijn we een cost-center. Willen we evolueren naar een profit-center? Blijven we in Vlaanderen actief of gaan we internationaal uitbreiden. Blijft de manier van werken met alle logistiek in-house of kunnen partners dit overnemen?”

Er is interesse vanuit het buitenland voor onze aanpak.

Wim van de Weyer, ICT-manager bij Bednet

“De focus blijft altijd om het zieke kind zo efficiënt mogelijk te bedienen. Er is interesse vanuit het buitenland voor onze aanpak. Met uitzondering van Nederland is er nergens anders iets vergelijkbaar met wat wij aanbieden.”

“Onze belangrijkste differentiator is de brug tussen school en kind vergeleken met grote integratoren zoals Microsoft of Google. Bednet werkt steeds vanuit het dubbele doel (leerachterstand en betrokkenheid) en vanuit de noden van zieke leerlingen. De technologie en de ondersteuning via consulent en helpdesk spelen daar optimaal op in. We blijven verder evolueren en de nieuwe mobiele unit waar we vandaag aan werken is daar een essentieel onderdeel in.”