Benieuwd naar jouw digitaal schoolkapitaal? Gebruik dan deze scan

- Ilene Langen

Om het digitaal kapitaal van je school te meten, kan je de DigiKapitaal-scan gebruiken. Deze gratis scan helpt je de huidige stand van zaken op het vlak van visie en strategie, teamcompetenties, ICT-leiderschap, schoolcultuur en -organisatie en ICT-infrastructuur in kaart te brengen.

De DigiKapitaal-scan is een gratis tool die ingezet kan worden om het digitaal kapitaal van een school te meten. Op die manier kom je de huidige stand van zaken op het vlak van visie en strategie, teamcompetenties, ICT-leiderschap, schoolcultuur, schoolorganisatie en ICT-infrastructuur te weten. De resultaten kunnen je helpen om de juiste keuzes te maken in duurzame digitalisering, niet alleen op studeervlak maar ook in het lesgeven en binnen de schoolorganisatie.

Hoe begin je met scannen?

Stap 1: Registreer je school

De directie of ICT-coördinator meldt zich via de website aan voor een gratis scan. Tijdens de registratie beantwoord je vragen in verband met het aantal leerlingen en personeelsleden van de school, het onderwijsniveau en de koepel. De gegevens van de directie en jezelf (als contactpersoon) geef je ook mee zodat de resultaten van de scan altijd juist terecht komen. Na de registratie ontvang je in je mailbox de link naar de vragenlijst.

Stap 2: Nodig je collega’s uit

Deze link bezorg je aan alle leerkrachten, ICT-coördinatoren en directieleden. Gedurende een periode van zeven dagen kan iedereen die de link ontvangen heeft de vragenlijst invullen. Je kan op school zelfs een poster ophangen waarop je de schoolcode en de einddatum noteert, zodat iedereen alle gegevens heeft om de vragenlijst correct in te vullen.

Stap 3: Vul de scan in

De scan zelf bestaat uit 40 vragen en stellingen die beantwoord kunnen worden met keuzemogelijkheden gaande van helemaal oneens tot helemaal eens. Er is ook een optie om aan te vinken dat je het niet weet of ergens niet van op de hoogte bent. Verder is de vragenlijst eenvoudig in te vullen op je laptop, je smartphone of je tablet en neemt het minder dan tien minuten tijd in beslag. De antwoorden worden ook volledig anoniem geregistreerd.

Stap 4: Neem het verslag door

Enkele dagen nadat de scan is afgesloten, ontvang je als directielid of als ICT-coördinator het uitgebreid verslag met de resultaten. Hoe zo’n verslag eruit ziet, vind je hier. Je krijgt eerst en vooral een algemeen overzicht te zien, maar je kan ook dieper inzoomen op  de verschillende aspecten van de zes dimensies. Op die manier biedt de scan je een solide basis om je digitaal kapitaal te analyseren en te bespreken met het ICT-team. Het verslag geeft je zelfs enkele richtvragen mee.

Stap 5: Ga over tot actie 

Op basis van de analyse kan je met het hele schoolteam aan de slag om het ICT-beleidsplan te vernieuwen binnen de visie van de school. Je kiest natuurlijk welke punten uit het verslag je eerst aanpakt en welke dit niet nodig hebben. Daarna zou je ervoor kunnen kiezen om de scan opnieuw te doen om je evolutie in kaart te brengen.

DISCLAIMER: De DigiKapitaal-scan werd ontwikkeld door Schoolmakers, een vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. Na het invullen van de scan kan je door een medewerker gecontacteerd worden, met de vraag om samen je digitaal kapitaal te versterken.