Vlaamse Regering zoekt organisator synchroon internetonderwijs

- Jeroen Langendam - 3 min

De Vlaamse regering wil voorkomen dat kinderen door ziekte achterstanden oplopen. Daarom zet de regering in op synchroon internetonderwijs (SIO)

Wat brengt het volgend schooljaar ons? Veel is nog onduidelijk, hoewel er wel een aantal scenario’s zijn die het meest waarschijnlijk zijn. Welk scenario het ook wordt, het is niet onwaarschijnlijk dat er af en toe kinderen niet in de klas kunnen zijn. Dat kan zijn omdat ze ziek zijn, omdat ze in quarantaine zitten, of om andere redenen.

Wie gaat synchroon internetonderwijs organiseren?

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts is daarom namens de Vlaamse Regering op zoek naar een bedrijf dat synchroon internetonderwijs (SIO) kan aanbieden.  Door SIO kan een kind dat fysiek niet in de klas kan zijn gewoon meedraaien met de rest van de klas. Daardoor blijft het kind deel van de groep en worden leerachterstanden voorkomen. Het aantal partijen dat dit in Vlaanderen kan aanbieden is beperkt. Bednet is een van de bekendere aanbieders. Toch wil de regering verder kijken dan de bekende partijen en nodigt Weyts andere IT bedrijven uit om in te schrijven op de opdracht.

Bedrijven die denken een passende oplossing te kunnen bieden mogen zich melden tot 7 september 2020. De organisatie die de beste oplossing biedt, krijgt een kaderovereenkomst aangeboden om op te treden als centrale organisator voor het synchroon internetonderwijs. Het totale beschikbare budget bedraagt 2.287.000 euro.

Pittige klus

De centrale organisator van synchroon internetonderwijs wacht een pittige klus.  Het bedrijf met het winnende “bid” krijgt het bedrijf de opdracht mee om een online instrument aan te bieden dat SIO mogelijk maakt. Daarnaast moet het bedrijf trajecten opstarten, opvolgen, begeleiden, faciliteren en afronden op een manier die recht doet aan de privacywetgeving. Een klachtenprocedure moet standaard aangeboden worden.

Ook het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het bekend maken van SIO als onderwijsmogelijkheid en het aangaan van samenwerkingsverbanden met overheid en scholen behoren tot het takenpakket van de centrale organisator voor SIO. Tenslotte krijgt de winnende aanbieder een rol als adviseur van de overheid.

Het totale document waarop geïnteresseerde partijen kunnen inschrijven telt zeven pagina’s en is hier te vinden.