Smart Education @ Schools presenteert resultaten

- Jeroen Langendam

Smart Education @ Schools presenteerde vandaag de behaalde resultaten. Tijdens een bijeenkomst in Bozart werden aan onder meer minister Ben Weyts de succesvol afgesloten en nieuwe projecten uit 2019 gepresenteerd.

Smart Education @ Schools is een onderzoeksprogramma dat wil bijdragen aan het integreren van technologische innovaties in de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Hierbij kijken de deelnemers zowel naar innovaties in de klas, alsook in de ondersteunende processen. Wetenschappers en onderzoekers zorgen binnen het programma expliciet de samenwerking met professionals uit het onderwijs-veld.

Afgesloten en opgestarte projecten Smart Education

Er zijn in totaal 10 projecten getoond, drie daarvan zijn in 2019 nieuw opgestart. Zeven projecten zijn tot een afronding gekomen.

Afgesloten projecten betroffen artificiële intelligentie (KIKS en de chatbot SENSEI), 3D-visualisatie (SCI-I) en Virtual Reality (VRhoogte en VRkeer). Ook Smart Symbols, dat de kleuterklas veiliger moet maken en de online game voor studiekeuze Kr8cht! zijn in 2019 afgerond.

Piet Desmet, van de KU Leuven is academisch coördinator van Smart Education @ Schools. Hij is blij met de deelname van leerkrachten: “Het is prachtig om vaststellen dat onze leerkrachten aan de slag gaan met toptechnologie zoals virtual & augmented reality, artificial intelligence of adaptieve leersystemen. Ze zitten zelf mee aan de knoppen van alle ontwikkelingen om zo te garanderen dat de resultaten éffectief inzetbaar zijn in hun klassen en bij tal van collega’s. Innovatie van binnenuit, in volle interactie met onderzoeksexperten, daar draait het om.”

In 2019 zijn projecten opgestart over studiekeuze (project Tienerpas), een digitale coach voor praktijkopdrachten (SAM-app) en een simulatie die kinderbegeleiders helpt te oefenen met levensechte situaties (VSimulation@ChildCareEducation).

Positieve geluiden

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts toont zich positief over de resultaten tot nu toe: “Ons Vlaams onderwijs telt vele innovatieve leerkrachten, die vanuit hun passie en gedrevenheid schitterende klasprojecten op poten willen zetten. Helaas ontbreekt het vaak aan digitale middelen om deze projecten draagkracht te geven. Via technologische innovatie en de samenwerking met de industrie en onderzoekers kunnen we educatieve technologie verankeren in ons onderwijs.”

Els Bruynooghe, leerkracht aan een Atheneum en deelnemer aan SCI-I is wat genuanceerder in haar oordeel. Zij noemt het te vroeg om conclusies te trekken over de impact van SCI-I op de studieresultaten. Maar: “Ik heb wel gemerkt dat deze AR-toepassing mij toelaat om wetenschappelijke begrippen zoals orbitalen een pak sneller uit te leggen. Wat vroeger twee lesuren in beslag nam, kan ik nu uitleggen in één uur.”

Meer informatie over de projecten van Smart Educations @ Schools is te vinden op de website van de organisatie.