Smart Education @ Schools 2020 ondersteunt innovatie

- Jeroen Langendam

De Vlaamse overheid nodigt scholen en onderwijsinstellingen uit om technologisch innovatieve projecten in te dienen in het kader van “Smart Education @ Schools 2020”

Als de wereld om ons heen verandert, moet het onderwijs hierin mee. Om die reden biedt de Vlaamse overheid in het kader van Smart Education @ Schools 2020″ ondersteuning aan technologisch innovatieve projecten in het onderwijs.

Na twee eerdere rondes is nu de derde ronde opengesteld voor nieuwe projecten. Het programma draait om het aanpakken van “uitdagingen in de onderwijspraktijk met educatieve technologie. Voor projecten die gaan over innovatief lesmateriaal zijn ook andere financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit een aantal stappen, van idee tot start. Wanneer een aanvraag de procedure volgens planning verloopt, kan het project in september 2020 van start gaan.

aanvraagprocedure-Smart-Education-@-Schools-2020

Gedurende de aanvraagprocedure kunnen aanvragende scholen in een open projectgroep zelf het woord voeren. Dit biedt de kans om precies toe te lichten welke technologische behoefte je als onderwijsinstelling hebt. Deelnemende scholen gaan onderling in gesprek om als partners op zoek gaan te naar bruikbare oplossingen. Deze oplossingen worden vervolgens met andere scholen worden gedeeld.

Smart Education @ Schools-projecten die zijn toegekend

Projecten die in de vorige ronde financiering ontvingen waren onder meer VSimulation@ChildCareEducation en KIKS, Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata.

Het eerste project betreft “virtueel spelonderwijs voor kritische reflectie binnen kinderzorgopleidingen”, Dit project helpt kinderopvang-organisaties om regels en procedures in lijn te brengen met pedagogische principes.

Het KIKS-project probeert de digitalisering en het Internet-of-Things (IoT) te koppelen aan de hedendaagse uitdagingen, waarvan klimaatverandering de belangrijkste is.

Informatiebijeenkomst in Brussel

Op 2 december wordt een informatiebijeenkomst gehouden in Brussel. Dit evenement, tevens het startschot van de nieuwe ronde van Smart Education @ Schools, begint om 10:30 uur en vindt plaats in BOZAR.