Ontwikkelen innovatief lesmateriaal krijgt duwtje in de rug

- Jeroen Langendam

Het kabinet van de Vlaams minister van onderwijs heeft bekend gemaakt bijna € 230.000 uit te trekken voor het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal voor het technisch en beroepsonderwijs.

Door digitalisering en robotisering is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Ook grote uitdagingen, zoals de energietransitie of de vergrijzing, hebben invloed op de arbeidsmarkt van de toekomst.

De Vlaams minister van Onderwijs vindt het belangrijk dat het technisch en beroepsonderwijs jongeren klaarstoomt voor deze toekomst. Maar dat kan niet met lesmateriaal uit het verleden. Daarom investeert de Vlaamse overheid € 227.894 voor het ontwikkelen van nieuw en innovatief lesmateriaal.

Het bedrag wordt verdeeld over 13 scholen in Vlaanderen. De middelen worden aangewend voor projecten waarin scholen, bedrijven en sectoren samen werken aan lesmateriaal.

Voorbeeld: VR in de klas: op weg naar een methodiek

Dit lesmateriaal kan gaan over virtual reality, maar ook het aanleren van nieuwe technieken in de zorg, of zelfs de landbouwsector. Zo ontvangt de TA in Keerbergen € 25.100 voor het project ‘VR in de klas: op naar een methodiek’. Hoewel VR steeds zichtbaarder wordt, is weinig bekend over het veilig en effectief toepassen ervan. Daarom, zo schreven we eerder, is verder onderzoek, zoals dit project, hard nodig. In dit onderzoek gaat het dan ook niet zozeer om de techniek zélf, maar om de professionalisering van leerkrachten: hoe zet je VR effectief in.

Een overzicht van de projecten waaraan geld is toegekend is te vinden in het persbericht van de Vlaams minister van Onderwijs.

Ondersteuning bij ontwikkelen innovatief lesmateriaal

Voor de projecten is ondersteuning beschikbaar door de vijf Regionale Technologische Centra. Ook stakeholders als sectoren, innovatieve bedrijfsnetwerken, sectorale overlegcomités en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kunnen deelnemen.