Schooljaar ‘20/’21 start; pandemieniveau “Geel”

- Jeroen Langendam

Onderwijs begint met Code Geel

Het schooljaar 2020-2021 begint met pandemieniveau “Geel”, zo heeft de overheid na overleg met deskundigen besloten.

Vorig jaar zette covid-19 het onderwijs in een klap op zijn kop. De zomervakantie gaf een aantal weken rust waarin kon worden nagedacht over de vraag: “Hoe nu verder?”. Maar nu begint het nieuwe schooljaar.

De overheid heeft overleg gevoerd met de deskundigen van GEES en met het onderwijsveld. In dat overleg bespraken ze de nieuwste epidemiologische inzichten in combinatie met pedagogische overwegingen. Zo kwamen ze tot een strategie die de gezondheid van leerlingen, onderwijspersoneel en ouders zoveel mogelijk beschermd, maar waarbij het onderwijs wel door kan gaan.

Na dit overleg is besloten om het onderwijs te laten starten met pandemieniveau geel. Pandemie niveau geel betekent dat grote waakzaamheid is geboden.

Bij het begin van het schooljaar worden alle leerlingen uit de eerste, tweede en derde graad op school verwacht. Zo hoopt het onderwijsveld een soepele start van het nieuwe jaar mogelijk te maken. Ook kwetsbare leerlingen komen naar school, zij het dat voor hen code oranje geldt.

In het secundair onderwijs moeten, zowel bij code geel als bij code oranje, kinderen 5 dagen per week naar school.

Coronamaatregelen

Pandemieniveau Geel en/of Oranje betekent dat een aantal maatregelen van kracht zijn. Zo is het dragen van mondmaskers verplicht, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Buiten, of tijdens het sporten is een mondmasker niet nodig.

Verder moeten scholen zorgen dat er zo min mogelijk personen op het terrein aanwezig zijn. Ook extra-murosactiviteiten gaan voorlopig niet door.a

Wanneer code oranje?

Code oranje geldt voor leerlingen die behoren tot de kwetsbare groepen. Daarnaast kan code oranje worden uitgeroepen wanneer de pandemiesituatie in een bepaalde gemeente acuut is. Wanneer de data van Celeval/RAG daartoe aanleiding geeft, wordt een spoedbijeenkomst georganiseerd. De lokale crisiscel, het onderwijsveld, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid komen dan samen om te besluiten over het verhogen van het pandemieniveau. Zij leggen hun advies voor aan de minister, die vervolgens besluit om het niveau al dan niet te verhogen.