Projectoproep Smart Education @ Schools geopend

- David Van Waeyenberghe

Op woensdag 8 februari vindt een infosessie plaats om leerkrachten en scholen te inspireren die een innovatief idee willen realiseren. De deadline voor het indienen van een projectaanvraag is 15 maart.

Vlaanderen heeft een stevige reputatie opgebouwd op vlak van technologie en onderwijs(beleid). Toch is het niet altijd eenvoudig om innovatieve onderwijstechnologieën in de klaspraktijk om te zetten. Leerkrachten hebben vaak uitstekende ideeën maar ontbreekt het aan middelen voor de effectieve realisatie. Het zijn die ideeën die Smart Education @ School wil ontwikkelen.

Samen educatieve technologie ontwikkelen

Smart Education @ Schools pakken verschillende partners samen uitdagingen aan rond slimme educatieve technologie, in het Vlaamse onderwijsveld. Dat kan gaan van een app die het leren in groep bevordert tot VR-toepassingen zoals VR-KUUB. Veel van die ideeën groeien uit ervaringen van leerkrachten. Door dagelijks in het veld te staan, hebben ze vaak een goed beeld van wat er nodig is in de klas. Alleen ontbreekt het soms, zeg maar meestal, aan geld en andere middelen om het idee ook effectief te realiseren.

Via de projecten van Smart Education @ Schools kunnen die leerkrachten hun idee voorstellen aan een groep van experten, bedrijven, kennisinstellingen en andere partners. Als het idee is goedgekeurd, dan kan daar een flinke financiële ondersteuning tegenover staan. Die kan oplopen tot 75.000 euro met een maximale looptijd van één jaar. De voorbije jaren bereikte Smart Education @ Schools 215 Vlaamse scholen. Van de 119 ideeën mondden er 17 uit in projecten, gerealiseerd door 42 scholen, 14 bedrijven, 8 hogescholen/universiteiten en 4 overheidspartners.

lees ook

Projecten van Smart Education @ Schools krijgen een vervolg

Projectoproep 2023: infosessie en deadline

Ook dit jaar kunnen scholen en leerkrachten hun idee of ideeën voorstellen en een projectaanvraag indienen. Omdat er bij zo een aanvraag heel wat komt kijken, organiseert imec een infosessie op woensdag 8 februari van 10 tot 12u30. Tijdens die sessie kunnen geïnteresseerden aftoetsen of hun idee in aanmerking kan komen. Naast de infosessie plant het team individuele gesprekken per projectidee. Die vinden plaats maandag 27 en dinsdag 28 februari.

Wanneer de overtuiging voor het project, na de infosessie en het intakegesprek, onveranderd is dan moet het dossier tegen 15 maart zijn ingediend. Meer informatie over het project en links naar gerealiseerde voorbeelden zijn terug te vinden op deze pagina van het Kenniscentrum Digisprong.