Nieuwe updates maken Google Meet interactiever

- Jeroen Langendam

De producten van Google zijn continu in beweging. De updates van dit najaar maken het eenvoudiger om Google Meet sessies interactiever te maken. Dat is vooral goed nieuws voor het onderwijs.

Jamboard als digitaal schoolbord

Lesvoorbereiding is essentieel voor een efficiënte les. Een goede presentatie geeft je de nodige kaders waarbinnen gestructureerde interactie mogelijk is. De integratie van Jamboard in Google Meet is dus een logische update.

Voorafgaand maak je een presentatie, die je vervolgens in de les gebruikt. Hierbij heb je de keuze om je presentatie view-only te maken (standaard) of om je leerlingen of studenten de mogelijkheid te geven de presentatie te editen. Dat laatste is ideaal voor werkgroepen of interactieve lesvormen waarbij samenwerking belangrijk is.

Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsregistratie is voor onderwijsprofessionals vaak corvee. Het belang is duidelijk (meestal), maar je wilt er zo weinig tijd als mogelijk aan verspillen. In een digitale setting is het onzin om handmatig bij te houden wie er heeft deelgenomen. Dat hadden de software ontwikkelaars bij Google ook door.

De nieuwe aanwezigheidsregistratie-tool in Google Meet zorgt dat je automatisch een aanwezigheidsrapportage per email ontvangt. Daarin staan niet alleen de namen en email-adressen van deelnemers, maar ook hoe lang ze in de les aanwezig waren en de momenten waarop ze de Meeting betraden en verlieten.

Na elke Google Meet-sessie krijg je automatisch een overzichtelijke aanwezigheidsrapportage. (Afbeelding: Google)

Break-out rooms in Google Meet

Break-out rooms zijn een veelgebruikte functie in concurrenten zoals Zoom en Teams, dus kon Google niet achter blijven. Gebruik de break-out rooms om je leerlingen of studenten in groepjes aan kleine opdrachten te laten werken.

Na Zoom en Teams heeft ook Google Meet nu eindelijk break-out rooms (Afbeelding: Google)

Deze nieuwe functies in Google Meet zorgen dat je tijdens de les minder tijd kwijt bent aan het managen van je proces. Dat helpt leerkrachten om zich tijdens de les bezig te houden met hun kerntaak: kennisoverdracht.