Nieuwe CAO in het onderwijs zet in op ICT-materiaal

- Ilene Langen

Eindelijk is hij daar, de nieuwe CAO in het onderwijs die 188 miljoen euro per jaar zal investeren om de onderwijskwaliteit te versterken. Ook het lerarenberoep wordt aantrekkelijker gemaakt door onder andere in te zetten op ICT-materiaal.

De nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) in het onderwijs zal 188 miljoen euro per jaar extra investeren. Niet alleen in de onderwijskwaliteit, maar ook in aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden voor leraren. “We hadden met dit budget ook gewoon een algemene loonsverhoging van 1,1% kunnen doorvoeren, maar we hebben er voor gekozen om het geld gericht te investeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Dat het onderwijs sinds jaren met uitdagingen kampt, weten we al langer. In internationaal onderzoek zien we namelijk dat de onderwijskwaliteit erop achteruitgaat. Leerkrachten kunnen zich niet meer zo makkelijk focussen op hun kerntaak lesgeven én er dreigt een groot lerarentekort aan te komen.

Onderwijskwaliteit

In de nieuwe CAO zitten drie grote pakketten van maatregelen verwerkt. Een eerste pakket focust op de onderwijskwaliteit. Scholen krijgen extra uren zodat leerkrachten zich meer kunnen toespitsen op het lesgeven zelf. Het budget dat daarvoor wordt uitgetrokken telt voor 52 miljoen euro extra per jaar. In het kleuteronderwijs komen er zelfs 550 extra kinderverzorgers bij (23 miljoen euro).

Daarnaast wordt er ingezet op de begeleiding van beginnende leraren (10 miljoen euro) en die van directies (23 miljoen euro). Het zal ook meer lonen om een beleidsfunctie op te nemen, gezien de loonspanning met een gewone leerkracht verhoogd wordt naar minstens 31 procent. Hier wordt opnieuw 10 miljoen extra in geïnvesteerd.

ICT-materiaal en vergoedingen

Veel leerkrachten zaten al even te wachten op eigen ICT-materiaal. Zo zijn ze zelf ook goed voorzien voor de Digisprong. Dat materiaal komt er nu toch: bovenop de 50 miljoen euro uit het Digisprong-budget wordt er 37 miljoen euro extra vrijgemaakt. Daarnaast krijgt elke leerkracht 240 euro internetvergoeding per jaar toebedeeld en wordt de fietsvergoeding voor onderwijspersoneel met 40 procent opgetrokken. Dat komt neer op maar liefst 21 cent per kilometer. De nieuwe CAO maakt daarvoor 4 miljoen euro extra per jaar vrij.

Specifieke pijnpunten

Het laatste pakket maatregelen probeert oplossingen te voorzien voor specifieke pijnpunten. Er komt onder andere een apart mandaat voor preventieadviseurs en inspecteurs van levensbeschouwelijke vakken krijgen hetzelfde loon als andere onderwijsinspecteurs. Schoolbesturen zullen ook flexibeler kunnen omspringen met dienstvrijstellingen. Verder krijgen internaten nog de mogelijkheid om een werknemer te vervangen wanneer ze minder dan tien dagen afwezig zijn.

Weyts geeft aan dat het opstellen van de nieuwe CAO bloed, zweet en tranen heeft gekost. Hij is er zeker van dat elke euro zal renderen in de nabije toekomst. Tegen midden oktober zullen scholen alle gedetailleerde informatie over de extra middelen en mogelijkheden ontvangen.