Neem online deel aan een focusgroep en laat je stem horen over ICT-coördinatie

- Ilene Langen

Het ICT-beleid van scholen en de rol van de ICT-coördinator is één van de speerpunten van het Digisprongplan. Om de noden en hiaten met betrekking tot ICT-coördinatie en -beleid in kaart te brengen, organiseert IDEA Consult in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming online focusgroepen waarin professionals kunnen debatteren over het thema.

We schreven eerder al over de Digisprong en organiseerden een poll waarin onderwijsprofessionals hun mening kwijt konden over het nieuwe actieplan. We zoomden in onze analyse ervan eveneens in op het ICT-beleid en de rol van de ICT-coördinator.

Noden en hiaten in kaart brengen

IDEA Consult neemt in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid – en enkele andere partners – de uitwerking van dit onderdeel van het Digisprongplan in handen. Daarbij zullen ze de noden en hiaten met betrekking tot ICT-coördinatie en -beleid in kaart brengen. Op die manier kunnen er richtlijnen ontwikkeld worden om de overgang naar een effectief beleid op school te vergemakkelijken.

Inschrijven

Om professionals te bevragen, worden er drie online focusgroepen georganiseerd. Ben je ICT-coördinator, directielid of een aanbieder van professionalisering? Dan kan je je voor 12 november inschrijven om mee te debatteren over het thema.

Op 17 november vindt de focusgroep met directies plaats, op 19 november die met ICT-coördinatoren en aanbieders van professionalisering.