Natuurkunde wordt begrijpelijker door PhEt

- Jeroen Langendam

Een van de PhEt-natuurkundesimulaties.

Natuurkunde is voor veel leerlingen een lastig vak, soms zelfs een struikelvak. Phet biedt deze leerlingen een kans om meer met de stof te oefenen.

Helaas is de ruimte voor het uitvoeren van proefjes in de reguliere lessen erg beperkt. Docenten hebben weinig tijd beschikbaar voor practicum-lessen en de natuurkunde-experimenten vergen materialen. Ook die kosten geld.

Een belangrijke pijler in de natuurkunde-lessen zijn de “proefjes”. Dankzij proefjes komt de abstracte theorie uit het leerboek tot leven en wordt het vak een stuk boeiender.

De Universiteit van Colorado heeft daarom PhEt ontwikkeld. PhEt is een gratis simulatie-app waarmee het soms wat overmatig theoretische vak natuurkunde visueel wordt gemaakt.

Breed scala aan (leuke) onderwerpen

Een (kleine greep) uit de simulaties laat zien dat PhEt enorm veelzijdig is:

Deze, en nog veel meer, simulaties laten zien dat natuurkunde overal is – en vooral ook leuk kan zijn.

Een kleine selectie van de natuurkundige onderwerpen waarvoor PhEt een simulatie biedt.

In de les, als huiswerk of als remedial teaching

De PhEt-simulaties kunnen een goede toevoeging zijn aan het opgedragen natuurkunde huiswerk. De integratie van PhEt in OneNote draagt bij aan het gemak waarmee simulaties onderdeel kunnen worden van het ingeleverde werk.

Ook kunnen docenten de simulaties in de klas gebruiken om de les te verlevendigen, of ze inzetten voor leerlingen die meer moeite hebben met de natuurkunde-stof.

Elke simulatie is voorzien van een docentenhandleiding en verwijst naar een aantal soortgelijke simulaties. Een groot deel van de PhEt-simulaties is ook in het Nederlands vertaald.