Meisjes kiezen vaker STEM-opleiding

- Jeroen Langendam

Het aandeel meisjes dat kiest voor een STEM-opleiding groeit gestaag, dat blijkt uit cijfers over het schooljaar 2018-2019. Toch blijft er ruimte voor groei.

De Vlaamse Minister van Onderwijs en de Vlaamse Minister van Werk hebben onlangs een rapport ontvangen waarin is vastgelegd hoe het gesteld is met het STEM-onderwijs in België. De cijfers, over schooljaar 2018-2019, stemmen hoopvol.

Volgens de overheid kan de Vlaamse kenniseconomie niet zonder exact geschoolde  arbeidskrachten. Het rapport signaleert ver de hele linie een toenemende populariteit van STEM-opleidingen. Ten opzichte van het voorgaande schooljaar, telde het schooljaar 2018-2019 900 STEM-leerlingen meer (25.763).

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk, is hier blij mee: ”De arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel, hoe meer jongeren we warm maken voor STEM-opleidingen, hoe sneller we die beroepen kunnen invullen”.

Meer meiden

Volgens het rapport neemt het aandeel meisjes dat kiest voor een STEM-opleiding steeds meer toe.  Sterker nog, langzaam maar zeker lijken meisjes de meerderheid te gaan vormen. In het eerste leerjaar van de derde graad zijn meiden goed voor 51%. Crevits: “Dat ook meer meisjes een STEM-opleiding volgen, toont aan dat het STEM-actieplan zijn vruchten afwerpt. “

Ook in het hoger onderwijs neemt het aandeel vrouwen elk jaar opnieuw toe. Inmiddels is 40% van de academische bachelor-studenten vrouw.

Meisjes kiezen niet alleen vaker voor een STEM-opleiding, maar ze ronden deze ook steeds vaker af met een diploma.

‘Er is nog ruimte voor groei’

Toch is het te vroeg om te juichen, denkt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Er is nog veel ruimte voor groei.”

Hij signaleert namelijk dat het aandeel meisjes in STEM-opleiding steeds langzamer groeit. In het TSO en BSO lijkt de groei wat te stagneren. Een opvolger van het huidige actieplan zal moeten zorgen dat meiden voor STEM blijven kiezen. Weyts:  “We werken aan een nieuw STEM-actieplan voor de volgende 10 jaar. Daarin zal specifiek aandacht zijn voor nog meer ICT-meisjes”.