Laat je stem horen over onderwijskwaliteit dankzij de nieuwe VOI.CE-app

- Ilene Langen

De Vlaamse onderwijsinspectie heeft een nieuwe app ontwikkeld waarin zowel leerlingen, onderwijsprofessionals als ouders hun zegje kunnen doen. Met VOI.CE kan je je stem laten horen over je school of onderwijskwaliteit in het algemeen.

Vandaag stelde inspecteur-generaal Lieven Viaene de nieuwe, gratis app van de Vlaamse onderwijsinspectie voor: VOI.CE. Dankzij deze laagdrempelige toepassing kunnen leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals hun zegje doen over onderwijskwaliteit.

Wat houdt de app in?

De toepassing zal gebruikers op regelmatige tijdstippen bevragen over actuele onderwijsthema’s, denk bijvoorbeeld aan de Digisprong. Daarnaast kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en andere professionals hun mening geven over onderwijs in een specifieke school, en dat naar aanleiding van een doorlichting.

De resultaten van de bevragingen worden teruggekoppeld naar alle gebruikers. Scholen kunnen deze info immers gebruiken om aan kwaliteitszorg te doen.

Meer digitalisering

Vorig jaar al moest de Vlaamse onderwijsinspectie meer inzetten op digitalisering dankzij de coronapandemie, nu gaat ze nog een stapje verder met de nieuwe app. Door het direct bevragen van onderwijsprofessionals via de toepassing, zal de planlast voor doorlichtingen al wat gereduceerd kunnen worden.  

VOICE app
Bron: Vlaamse onderwijsinspectie

“Het debat over onderwijskwaliteit beroert iedereen. Deze app helpt om de vinger aan de pols te houden. Het kan ook een fantastische informatiebron zijn bij een doorlichting, want niemand kent een school zo goed als de leerlingen, ouders, leraren en directieleden van de schoolgemeenschap zelf”, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA). “De onderwijsinspectie is al lang niet meer de billentikker: de dienst is vooral een sterke hefboom voor meer onderwijskwaliteit.”

De eerste bevraging die je vanaf vandaag kan invullen peilt naar de verwachtingen van de app en over welke onderwerpen gebruikers in gesprek willen gaan. Meer informatie over de toepassing vind je hier.