Google Books digitaliseert ruim 70.000 boeken van KU Leuven

- David Van Waeyenberghe

KU Leuven Bibliotheken en Google hebben een samenwerking aangekondigd die past binnen het Google Books digitaliseringsproject. De komende twee jaar zal Google meer dan 70.000 boeken digitaliseren en ontsluiten voor het grote publiek.

De bibliothekenafdeling van KU Leuven maakt vandaag een heuse mijlpaal mee. De eerste zending van 5.000 boeken staat klaar voor verzending naar en integrale scanning door Google. In totaal stelt KU Leuven Bibliotheken meer dan 70.000 exemplaren ter beschikking van de technologiegigant. Deze boeken en collecties zullen vrij toegankelijk worden gemaakt via het Google Books platform en de bibliotheekcatalogus LIMO van KU Leuven.

70.000 boeken verhuizen binnenkort (tijdelijk) naar de gebouwen van Google.

Navolging van eerder initiatief

Deze samenwerking volgt op een eerder gezamenlijk initiatief, waarbij KU Leuven Bibliotheken de eigen gedigitaliseerde collectie aan Google aanleverde voor ontsluiting via hetzelfde boekenplatform. De dan 6.000 boeken en documenten kregen naast digitalisatie ook een verrijking met tekstuele, doorzoekbare data. De nieuwe lading boeken is afkomstig uit belangrijke KU Leuven collecties: Bijzondere Collecties, Maurits Sabbebibliotheek, Artes en Campusbibliotheek Arenberg.

“Het Google Books Digitaliseringsproject betekent een monumentale sprong voorwaarts op het vlak van het ontsluiten van onze collecties”, zegt Hilde Van Kiel, Directeur KU Leuven Bibliotheken. “Als we dit project zelfstandig zouden willen uitvoeren, zou het meer dan 99 jaar duren. Bovendien verrijkt deze samenwerking onze collecties met OCR-gegevens, waardoor de afbeeldingen worden omgezet in tekstuele, doorzoekbare gegevens. Door onze gedigitaliseerde collecties te delen op het Google Books-platform, vergroten we ons bereik voor een wereldwijd publiek.”

Blikvangers

De bibliothekenafdeling heeft verschillende topwerken ter beschikking gesteld. Het gaat onder andere om Collectio academica antiqua of de oude academische collectie uit de Bijzondere Collecties. Er is ook een selectie gemaakt uit de erfgoed- en onderzoekscollecties van de jezuïeten uit Vlaanderen en Nederland. Daarnaast kreeg Google een selectie van 20.000 boeken uit de 18de en de 19de eeuw, uitgegeven door vooraanstaande en kleinere Belgische en een erfgoedcollectie met focus op de geschiedenis van de wiskunde, fysica, landbouw en geografie.

De collectie omvat enkele unieke werken.

“Deze samenwerking rond licentievrije publicaties biedt een unieke kans om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de digitalisering van de historische collecties van KU Leuven”, vult Stefano Reccia, Google Books Partner Manager EMEA aan. “Het project zal onderzoekers en studenten ook een betere toegang tot deze waardevolle bronnen bieden. Door de uitwisseling van kennis te faciliteren, vertegenwoordigt dit project een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbouw van de Vlaamse regio als toonaangevend kenniscentrum.”

Beschikbaar in 2025

KU Leuven Bibliotheken speelt een cruciale rol in de ondersteuning van onderzoek en onderwijs aan KU Leuven. De collecties behoren tot de meest uitgebreide en hoogwaardige van Europa. KU Leuven Bibliotheken participeert ook in wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van digitalisering, informatiebeheer, wetenschappelijke communicatie, conservatie en behoud van documentair erfgoed.

lees ook

KU Leuven publiceert richtlijn voor verantwoorde AI in onderwijs en onderzoek

KU Leuven Bibliotheken heeft een open data beleid voor de gedigitaliseerde collecties geïmplementeerd, waarbij afgeleiden van objecten in het publieke domein, zoals scans, vrij kunnen worden geraadpleegd en gebruikt. Wie de gedigitaliseerde collectie wil bekijken, zal nog even geduld moeten uitoefenen. De collectie zal volledig beschikbaar en doorzoekbaar zijn tegen in 2025. De vrijgave zal samenvallen met de vieren van 600 jaar universiteit Leuven.