Europese Commissie wil SELFIE in de klas

- Jeroen Langendam

De Europese Commisse heeft een gratis tool gelanceerd ter ondersteuning van digitaal lesgevenen leren: SELFIE.

Een van de belangrijkste onderdelen van het leerproces is reflectie. Wat heb ik gedaan, wat was het resultaat en hoe kan ik dit verbeteren. Niet alleen leerlingen moeten recflecteren op hun eigen prestaties, ook scholen doen hier goed aan. Ook, of juist vooral, wanneer je als school fors inzet op de introductie van nieuwe technologie, moet je jezelf continu blijven afvragen of je inspanningen het gewenste resultaat opleveren. Werpen de (soms forse) investeringen in ICT hun vruchten af?

De Europese Commissie lanceert een gratis tool die deze zelfreflectie bij digitaal lesgeven en leren in scholen ondersteunt. De naam van de tool is “Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies”. Aangezien dit een veel te lange naam is, heeft men de naam van de tool afgekort tot SELFIE.

SELFIE biedt een mooie momentopname van de mate waarin technologie binnen de school een succes is. Daarvoor ondervraagt het (anoniem) leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen) over het gebruik van ICT op school. In ongeveer 30 minuten beantwoordt de leerling korte stellingen en vragen (met een vijfpuntsschaal) over leiderschap, infrastructuur, opleiding van leraren en de digitale vaardigheden van leerlingen zelf.

De vragen die worden voorgelegd zijn afhankelijk van de fase in het onderwijs (bovenbouw lagere school, middelbare school of beroepsonderwijs) en de rol die de respondent speelt. Zo krijgt een leerling alleen vragen over hun leerervaringen, terwijl een leerkracht nadenkt over opleidings- en onderwijsmethoden. Schoolleiders krijgen vooral vragen op strategisch niveau voorgelegd.

Wanneer alle data verzameld is, maakt de tool een overzichtelijke rapportage (SELFIE) waarin zowel de sterke punten als de verbeterpunten van de onderwijsinstelling naar voren komen. Deze resultaten worden niet verder verspreid en dienen alleen als moment-opname voor intern gebruik. Scholen kunnen hun strategie en actieplan afstemmen op de uitkomsten.

Scholen die interesse hebben in een SELFIE kunnen zich daar nu voor inschrijven.