De grootste uitdaging in online onderwijs? Participatie

- Jeroen Langendam

Participatie in de online klas blijkt voor veel leerkrachten een uitdaging.

Uit onderzoek van Microsoft komt naar voren dat het leeuwendeel van het onderwijzend personeel van mening is dat “participatie” de grootste uitdaging is bij online onderwijs.

Het allerbelangrijkste in het onderwijs is ervoor te zorgen dat de leerling bij de les blijft. Daarom moet je jezelf als leerkracht altijd inzetten om een connectie tot stand te brengen. Die persoonlijke relatie zorgt dat ze opletten en dat je de leerling kunt verleiden om te participeren in de les.

Volgens onderzoek van Microsoft is die participatie bij online onderwijs echter hét grote struikelblok. Een groot deel van de leerkrachten ziet participatie als hun belangrijkste uitdaging.

Tijdens een bevraging die Microsoft uitvoerde in het onderwijsveld ontdekte Microsoft onder meer dat 6 van de 10 leerkrachten verwacht dat in het volgend schooljaar hybride klassen de standaard zijn. Dat betekent dat het onderwijs weliswaar deels fysiek op school plaats vindt, maar dat online lessen nog steeds van groot belang zijn.  Ook verwachten 9 van de 10 docenten in het schooljaar ‘20/’21 nog meer gebruik te maken van technologie.

Het stimuleren van participatie bij onderwijs op afstand blijft dus een aandachtspunt.

Lesplan niet zomaar online zetten

Leerkrachten merken op dat het lastig is om het bestaande lesplan zomaar online te gaan gebruiken. Ze moeten bewust nadenken op welke momenten online klasmomenten passend zijn, en waar een andere vorm van onderwijs gekozen moet worden.

Nieuwe functies in Microsoft Teams bevorderen participatie

De uitkomsten van het onderzoek hebben Microsoft er al toe aangezet hun eigen producten nog eens kritisch te bekijken en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen. Zo schreven we eerder al dat Microsoft Teams, naast andere nieuwe functies, ook Breakout Rooms krijgt. Zo wil het bedrijf zowel grotere klassen als het werken in kleinere groepjes faciliteren.

Meer over de nieuwe functionaliteiten lees je in dit bericht.