Cybersecurity: een vak met een grote toekomst

- Jeroen Langendam

Alles is verbonden, alles is data. Cybersecurity wordt steeds belangrijker, maar er is een nijpend tekort aan specialisten. Daarom zou cybersecurity ook op school moeten worden onderwezen.

In een tijdperk waarin alles data is en alles met elkaar verbonden is, wordt cybersecurity steeds belangrijker. Scholen en onderwijsinstellingen merken onder meer door de privacywetgeving (de GDPR) dat er steeds hogere eisen worden gesteld en dat het veilig opslaan van data een grote uitdaging is. Helaas zijn deskundige specialisten schaars, waardoor veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan.

Onvoldoende nieuwe aanwas cybersecurity specialisten

Universiteiten en hogescholen leveren weliswaar steeds meer experts op het gebied van databeveiliging af, maar door de nog sneller stijgende vraag is dit onvoldoende. De vraag is ook of we cybersecurity niet al veel eerder moeten onderwijzen, aan alle leerlingen.

Onder de paraplu van de 21st century skills worden kinderen al onderwezen in mediawijsheid, een belangrijke vaardigheid in een tijd van fake news. Maar ook ICT-basisvaardigheden behoren tot de belangrijkste competenties voor de komende eeuw. Men zou kunnen stellen dat cybersecurity op het raakvlak van deze twee skills ligt. Elk kind dat nu naar de basisschool gaat zou in ieder geval de basis van cybersecurity moeten kennen, zodat het goed kan meekomen in de arbeidsmarkt waarin het terecht komt.

Hoe geef je onderwijs in cybersecurity vorm

Wanneer je kinderen wilt onderwijzen in cybersecurity is het belangrijk om hen voor te bereiden op de toekomst. Voor hogescholen en universiteiten is dat relatief eenvoudig, want hun studenten betreden binnen vier jaar de arbeidsmarkt. Maar wanneer je middelbare scholieren onderwijst ligt de horizon al een stuk verder. Hen moet daarom een programma worden geboden dat meer aandacht besteedt aan de onderliggende trends. En omdat de tijdshorizon voor de basisschool minstens 10 jaar in de toekomst ligt, moeten deze leerlingen vooral de basisconcepten bijgebracht krijgen.

Onvoldoende in-house expertise

Veel scholen hebben moeite om hun eigen cybersecurity op orde te hebben. Vaak is het IT-budget eigenlijk te laag om voldoende specialisten in dienst te nemen. Logischerwijze is er dan ook geen geld om een IT-beveiligingsspecialist te werven om voor de klas te staan.

Het is dus zaak om samen te werken. Scholen kunnen besluiten om gezamenlijk een cybersecurity docent aan te stellen die zijn tijd en aandacht verdeeld over de betrokken scholen. Ook de overheid zou hier een rol in kunnen spelen.

Samen werken aan cybersecurity lessen

Ook uit het bedrijfsleven kan input worden geleverd voor een lesmodule over cybersecurity. Belangrijk is wel dat partners niet alleen uitleggen hoe hun huidige producten werken. Immers, zodra de leerlingen de arbeidsmarkt betreden zijn deze tools hopeloos verouderd. Maar omdat software ontwikkelaars goed zicht hebben op de nieuwste ontwikkelingen hebben ze wel de kennis die nodig is om kinderen voor te bereiden op de toekomst.