AI-lessen als opvolger van oude IT-lessen

- Jeroen Langendam

De AI-lessen van Microsoft zijn onderdeel van een breder pakket IT-lessen

Artificial Intelligence (AI) speelt in de toekomst een belangrijke rol. Met AI-lessen help je leerlingen zich op die toekomst voor te bereiden.

De belangrijkste missie van onderwijsinstellingen is leerlingen en studenten klaarstomen voor de toekomst. Een paar decennia geleden betekende dit dat er in het curriculum ruimte gemaakt moest worden voor typelessen. Later kwamen computerlessen waarin leerlingen leerden werken met Microsoft Office.

Net zoals de technologie zich blijft ontwikkelen, zo moet het curriculum zich blijvend aanpassen aan de steeds veranderende toekomst. De nieuwste technologie die de toekomst gaat bepalen? Dat is Artificial Intelligence (AI).

AI drukt reeds nu al een stempel op veel aspecten van het leven en het ziet er naar uit dat die impact alleen maar sterker zal worden. Over een paar jaar speelt AI overal een rol, in het bedrijfsleven en in entertainment, in het openbaar bestuur en binnen het privéleven. Wanneer een technologie zoveel invloed heeft op je leven, is het belangrijk dat je er het een en ander van begrijpt.

AI-lessen in Minecraft: Education Edition

Microsoft heeft om die reden een aantal  AI-lessen ontwikkeld, die binnen de Minecraft: Education Edition gevolgd kunnen worden.

In elk van de lessen krijgen deelnemers een scenario voorgeschoteld zoals dit zich in het echte leven kan voordoen. Doordat de AI-lessen gebaseerd zijn op projecten die het bedrijf in werkelijkheid heeft uitgevoerd, voelen de lessen realistisch en relevant. De ene les gaat over klimaatverandering, het ander over ecosystemen en natuurbeheer. Weer een andere les staat in het teken van verduurzaming van de landbouw terwijl een andere les draait om het bestrijden van een bosbrand.

Lastig te vinden

Eén van de AI-lessen die Microsoft heeft ontwikkeld geeft leerlingen de opdracht om een gebied in kaart te brengen zodat een robot via Machine Learning de juiste plekken kan vinden. Een soortgelijke tool had het bedrijf ook op de vindbaarheid van de lessen kunnen toepassen. Het is namelijk verre van eenvoudig de juiste lessen te vinden. De software-ontwikkelaar verwijst zelf naar de Computer Science Kit.

Deze bevat een schat aan nuttige IT-lessen en vermeldt dat er in totaal vijf lesuren aan AI-lessen zijn. Het is echter aan de docent om het gehele lesaanbod door te spitten om de relevante lessen te selecteren. Een eenvoudige filterfunctie had hier veel gemak opgeleverd.

Meest in het oog springend is de Hour of Coding 2019 welke volledig focust op AI. Hierover schreven we ruim een jaar geleden. Minder opvallend zijn lessen waarin AI niet expliciet genoemd worden, maar waar algoritmes een belangrijke rol spelen, zoals de les waarin leerlingen schildpadden moeten redden.

Kortom, het aanbod aan relevante AI-lessen is groot, maar als leerkracht moet je vooraf een belangrijke keuze maken: ga je simpelweg lineair alle lessen met je klas doorlopen? Of investeer je een paar vrije avonden om de meest relevante lessen te vinden die je in je curriculum kunt inpassen?