1,1 miljoen euro investering in Diddit

- Jeroen Langendam

Screenshot van de website van Diddit.

Leermiddelenmaker VAN IN investeert stevig om Diddit te vernieuwen. Zo wil het bedrijf blended learning faciliteren.

Diddit, het digitale leerplatform voor het secondair onderwijs, maakte in 2020 een ontstuimige groei door. In april 2020 trok leermiddelenmaker VAN IN 100.000 euro uit om te zorgen dat het platform het extra gebruik aankon.

Inmiddels zijn we een jaar verder. De Digisprong komt op gang en het lijkt erop dat blended learning in het toekomstige onderwijs een grote rol zal spelen. Daarom trekt VAN IN nog eens 1,1 miljoen euro uit om het digitale platform te versterken.

VAN IN: “Doel is onder meer extra didactische ondersteuning te bieden wanneer de leerkracht vertrekt vanuit diddit.be als digitaal leerplatform, al dan niet in combinatie met handboeken en leerwerkboeken”.

De uitgever van leermiddelen hoopt met de investering een stap te zetten richting een meer gepersonaliseerde vorm van lesgeven. Dat begint bij de leraar, zegt VAN IN CEO Winfried Mortelmans: “We zijn er om leerkrachten te ondersteunen met een toolbox om les te geven, en om leerlingen in staat te stellen efficiënt en effectief te leren”. Deze investering biedt  dan ook vooral ondersteuning aan leerkrachten die blended of digital-only willen lesgeven.

Makkelijker te gebruiken

De investering brengt veranderingen met zich mee die het gebruiksgemak zouden moeten verhogen.

Wellicht het meest opvallend aan de vernieuwingsslag is dat VAN IN afscheid neemt van het verouderde Knooppunt-platform. Dit platform werd samen met andere uitgeverijen opgericht. Het inloggen gebeurt voortaan via het eigen portaal: www.diddit.be.

Ook de gebruikersinterface en –ervaring worden opnieuw ingericht. De menustructuur wordt verandert om gebruikers meer overzicht te bieden. Ook zou hiermee de structuur van het lesmateriaal helderder moeten worden. Daarnaast hoopt VAN IN dat het lesinhoud meer modulair wordt vormgegeven en dat er meer bruggen tussen papier en digitaal worden geslagen.

Bordboek

Leerlingen die Diddit gebruiken volgen lessen uit een e-boek. Docenten, gewend aan een docentenhandleiding, krijgen een bordboek. Deze versie van het e-boek bevat de antwoorden op opgaven én biedt ruimte om aantekeningen te maken.

Leerlingen zullen verder ontdekplaten voorgeschoteld krijgen, dit zijn interactieve en multimediale afbeeldingen rondom een specifiek thema. Ook krijgen leerlingen een digitaal notitieschrift, wat het delen van notities makkelijker maakt.

Vraagtekens

De investering die VAN IN doet in het vernieuwen van Diddit maakt veel nieuwe onderwijsvormen mogelijk. Toch zal de ervaren leerkracht zich afvragen in hoeverre jonge leerlingen de zelfsturing hebben om hier goed mee om te gaan. Als aantekeningen delen zo makkelijk wordt, is het ook makkelijker om gemiste lessen op te vangen (spijbelen). En als de smartphone een centrale rol krijgt is de kans groot dat leerlingen andere dingen gaan doen. VAN IN zal hier bij het ontwerpen rekening mee moeten houden. Maar zelfs bij een perfect ontworpen module zal de leerkracht nauwgezet toezicht moeten houden op de voortgang.