Zonder internettoegang thuis toch afstandsonderwijs

- Jeroen Langendam

Nu al het onderwijs wegens Corona op afstand moet plaatsvinden wordt ook verborgen armoede zichtbaar. Niet elk kind heeft thuis internettoegang. Daarom heeft Telenet haar publieke internetverbindingen opengesteld.

In België had in 2019 volgens Statbel 90% van de huishoudens internettoegang. Dat betekent dat 10% van de Vlamingen géén internetverbinding thuis heeft. Voor het onderwijs is dat normaal gesproken lastig, maar geen onoverkomelijk probleem, omdat leerlingen op school wel online kunnen. Maar nu al het onderwijs op afstand moet plaatsvinden en veel daarvan online gebeurt betekent het ontbreken van een internetverbinding dat een leerling niet mee kan doen met het afstandsonderwijs via platformen als Smartschool Live en Wooflash.

Juist nu  is een thuisverbinding onmisbaar.

Vouchers voor internettoegang

Kabelbedrijf Telenet heeft, mede op verzoek van scholen, besloten om vouchers uit te reiken aan scholen en OCMW’s.  Deze organisaties kunnen de vouchers dan uitdelen onder jongeren die thuis geen internetverbinding hebben. Elke voucher heeft een unieke code waarmee je in ieder geval tot eind juni toegang tot Wifi.

Met de voucher krijgen de leerlingen internettoegang via het  WiFi netwerk van Telenet, Wi-Free. Dit netwerk bestaat uit ruim 1,5 miljoen modems van klanten die ook dienen als WiFi-hotspot. Daarnaast zijn er een groot aantal antennes op openbare plaatsen (zoals stadions, marktpleinen en bibliotheken) die het Wi-Free signaal doorgeven. Dit netwerk geeft dekking in de grootste delen van Vlaanderen, Brussel en de Laars van Henegouwen.

Oproep aan klanten

Telenet benadrukt dat klanten er niets van merken wanneer iemand via je modem inlogt op Wi-Free. Het bedrijf roept klanten dan ook op om, als je dat nog niet gedaan hebt, je modem open te zetten voor Wi-Free, zodat alle kinderen internettoegang hebben. Want, zo zegt Telenet: “Het is een perfect veilige manier om iets voor anderen te doen, zonder dat je hiervan hinder gaat ondervinden op je thuisnetwerk.”

Hoe vraag je gratis Wi-Free vouchers aan

Wil je ook toegang tot Wi-Free? Scholen en erkende sociale organisaties (zoals jeugdorganisaties en OCMW’s) kunnen een aanvraag indienen via een het email-adres hotspot.info@telenetgroup.be.