Scholen kwetsbaar voor cyberaanvallen

- Jeroen Langendam

Nadat een paar scholen in Louisiana, Virginia en Oklahoma slachtoffer werden van een cyberaanval staan de Amerikaanse autoriteiten op scherp.

De afgelopen zomer zijn drie scholen in de Verenigde Staten het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het begon met een ransomware aanval in Oklahoma. Bij een ransomware aanval blokkeert een hacker alle computersystemen. Daarna eist de hacker een geldbedrag, om de systemen weer toegankelijk te maken. Kort daarna trapten schoolbestuurders in Virginia in een e-mailscam. Zij betaalden $ 600.000 in de veronderstelling daarmee de rekening van een aannemer te voldoen.

In Louisiana, waar men sinds 2017 serieus werk maakt van cybersecurity, slaagde een school erin om een cyberaanval af te weren.

Scholen een makkelijke prooi

De voorvallen in de VS laten zien dat cybersecurity voor scholen van groot belang is. Niet alleen werken onderwijsinstellingen met persoonlijke data, er gaat ook een hoop geld en materiaal in rond. Tegelijkertijd werken de meeste scholen met verouderde systemen en geven ze relatief weinig aandacht voor cybersecurity, waardoor ze een dankbare prooi vormen voor eenvoudige hackers.

De meeste cyberaanvallen zijn niet specifiek gericht op scholen. Hackers struinen het internet af op zoek naar verouderde systemen en zwakke beveiliging. Wanneer ze een makkelijke prooi vinden, slaan ze toe.

Bij de meeste incidenten wordt persoonlijke informatie van leerlingen of personeel gestolen, maar ook phishing emails, denial-of-service-aanvallen en ransomware aanvallen komen vaak voor.

Cyberaanval geen uitzondering

De gelegenheid maakt de hacker, dus. Zoals de uit het voorbeeld van de school uit Louisiana blijkt, loont het dan ook om de cybersecurity te versterken. Door een betere cybersecurity kun je de meeste cyberaanvallen voorkomen..

Cyberaanvallen zijn geen uitzondering meer, maar de praktijk van alledag. Daarom nemen steeds meer staten in de VS wetgeving aan die eisen stelt op het gebied van cybersecurity waaraan scholen moeten voldoen. Het ligt voor de hand dat hackers hun prooi elders zullen zoeken, wat een extra druk legt op scholen in ons land om hun beveiliging te versterken.