Proximus opent Wi-Fi voor afstandsonderwijs tijdens Corona

- Jeroen Langendam

Proximus opent vanwege de Corona-crisis tijdelijk haar wifinetwerk voor afstandsonderwijs.

Behalve Telenet biedt ook Proximus scholen de mogelijkheid om leerlingen voor wie dat nodig is internettoegang te geven.

Afstandsonderwijs zonder internet is ondenkbaar. Veel onderwijs maakt immers gebruik van allerlei apps. Helaas heeft niet elke leerling thuis toegang tot het web. Gisteren schreven we al dat Telenet haar Wi-Free-netwerk, via gratis vouchers, toegankelijk maakt voor deze leerlingen.  

Ook telecomaanbieder Proximus stelt haar netwerk open. Toegang tot het Proximus Public WiFi-netwerk is voor de duur van de coronacrisis gratis voor leerlingen die het thuis niet breed hebben.

Hoe krijg je toegang tot het netwerk?

Net als bij Telenet verloopt de aanvraag via de school. Scholen kunnen hun aanvraag indienen via email, op csr@proximus.com.

Om de aanvraag snel en efficiënt te verwerken, moet je bij de aanvraag de volgende gegevens vermelden:

  • Naam van de school
  • Gegevens contactpersoon van de school (naam, voornaam en emailadres)
  • Aantal codes dat nodig is

Na ontvangst van een volledige aanvraag zorgt Proximus dat de gevraagde codes op school worden geleverd, waarna de school deze kan verspreiden onder de leerlingen die dit nodig hebben.

Streng op misbruik

Om misbruik te voorkomen, vraagt Proximus scholen om nauwkeurig vast te leggen welke leerlingen een toegangscode hebben ontvangen en wat het (gebruiks-)adres is waar de code werd gebruikt.

Mocht een code worden overgedragen, dan moet een nieuwe regel worden gemaakt voor de nieuwe gebruiker, om zo ook inzicht te geven in overdrachten. Gegevens mogen niet worden gewist.

Verder eist Proximus van scholen dat de geregistreerde gegevens worden verstrekt wanneer het bedrijf daarom vraagt “ongeacht of dit op een wettelijk verzoek is gedaan”. Verder moet aan het eind van het project het gehele bestand met persoonsgegevens worden verzonden naar ccj@proximus.com