IT-beveiliging steeds vaker uitbesteed aan externen

- Fleur Arkesteijn

84% van de organisaties vindt het noodzakelijk IT-beveiliging uit te besteden. Dat blijkt uit onderzoek van PB7 in opdracht van Telindus onder bijna 300 organisaties, waarvan 80% minstens 200 medewerkers telt. De ondervraagden zijn afkomstig uit vijf verschillende sectoren: overheid, zorg, onderwijs, finance en commerce (commerciële dienstverleners).

De redenen om IT uit te besteden, verschillen; aansprakelijkheid, kosten en risicomanagement lijken een grote rol te spelen. Het ontzorgen van het beheer is voor 36% van de ondervraagden de belangrijkste reden om de beveiliging uit te besteden, 33% besteed het uit door een tekort aan interne specialisten, en 30% houdt een externe organisatie aan om adequaat te kunnen reageren in geval van nood.

Security als knelpunt

Joris Leupen, Managing Director bij Telindus: “De cijfers uit dit onderzoek schetsen een beeld dat we bij Telindus al enkele jaren opmerken bij onze klanten en partners. Het is bekend dat het regelen van security geen bijzaak meer is, maar prioriteit. Vroeger kwam de meeste dreiging van de concurrentie en kon hier rekening mee worden gehouden.”

“Nu zijn disruptie en security de grootste knelpunten geworden en komt de dreiging uit onverwachte hoek. Tegelijkertijd merken we dat organisaties de toenemende complexiteit en snelheid van security-uitdagingen niet meer bij kunnen benen. Logisch dus dat steeds meer organisaties het uitbesteden van IT-security overwegen.”

Zorgen over IT

De grootste zorgen die IT-beleidsmakers hebben over hun it-beveiliging zijn verlies van data (16%), imagoschade (15%) en het verlies van klanten ten gevolge van securityproblemen (11%). Ook juridische gevolgen (9%) is een zorg voor organisaties.

De grootste zorgen die IT-beleidsmakers hebben over hun it-beveiliging zijn verlies van data (16%), imagoschade (15%) en het verlies van klanten ten gevolge van securityproblemen (11%). Ook juridische gevolgen (9%) is een zorg voor organisaties.

Over de betrouwbaarheid van securirty-oplossingen is gemiddeld 40% onzeker. Die zorg lijkt lager te zijn bij bedrijven in de financiële sector, waar slechts 10 procent aan de betrouwbaarheid twijfelt, dan in bijvoorbeeld de zorg, waar dit voor 50% van de ondervraagden een grote zorg was.

De wereldwijde uitgaven voor IT-beveiliging gaan al jaren omhoog. In 2018 werd er 81,7 miljard uitgegeven aan IT-beveiliging. In 2019 zullen de totale uitgaves aan security-uitbesteding 75 procent vertegenwoordigen van de uitgaven aan security-software en hardware-producten, tegenover de 63 procent van 2016, aldus een rapport van Gartner.