Internetgebruik aan Belgische universiteiten blijft stijgen

- Dries Cludts

Het internetgebruik aan de Belgische universiteiten is het afgelopen academiejaar opnieuw gestegen. Tussen september 2018 en juni 2019 werd al 50 petabyte aan data verbruikt.

Dat blijkt uit cijfers van Belnet, dat internettoegang en bijhorende diensten levert aan Belgische hogescholen, universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen, culturele instellingen en overheidsdiensten.

Gemiddeld kennen de universiteiten een jaarlijkse groei van 15 tot 20 procent in hun internetgebruik. De piek lag in mei 2019, toen in totaal 5,76 petabyte aan data werd verbruikt.

Meer (veeleisende) gebruikers

Ook het aantal eindgebruikers is licht gestegen (0,6%) tot een totaal van 595.340. Die maken bovendien met steeds meer toestellen verbinding. Zo registreert de universiteit van Luik gemiddeld 1,8 toestel per gebruiker op een totaal van 30.000 dagelijkse gebruikers.

Verder spelen ook de toename in e-learning en supercomputing een rol, en wordt het netwerk aanzienlijk meer voor privédoeleinden gebruikt, waarbij zware multimediabestanden worden geraadpleegd en gedeeld.

” Dat alles leidde tot een verdubbeling van ons dataverbruik tussen 2016 en 2018; een groei die voor onze IT-afdeling talrijke uitdagingen met zich mee brengt op vlak van security en capaciteitsverhoging”, besluit Didier Korthoudt, algemeen directeur van de IT-dienst van de universiteit van Luik.

Xavier Van Moen, CIO van de Vrije Universiteit Brussel zag het bandbreedteverbruik op zijn netwerk met ongeveer 30 procent toenemen. “De investeringen in ons vaste en draadloze netwerk hebben een flexibelere manier van werken, studeren en onderzoek gefaciliteerd. De nieuwe mogelijkheden die onze infrastructuur biedt, versterken op hun beurt opnieuw de vraag: een vicieuze cirkel waarvan niemand kan voorspellen waar deze zal eindigen.”

Data-explosie

Van Moen wijst tot slot nog naar de explosie van datavolumes in de onderzoekswereld. Zo verwerkt het VUB-ULB Interuniversitair Instituut voor Hogere Energie (IIHE) bijvoorbeeld gigantische datasets die worden gegenereerd door de ‘Large Hadron Collider’ in het CERN.

Om aan die groeiende vereisten te kunnen blijven voldoen, investeert Belnet verder in zijn netwerk.

“Dit jaar hebben we een budget voorzien van 2.500.000 euro voor investeringen in onze netwerkinfrastructuur. Gezien de toenemende internationale samenwerking in onderzoeksprojecten zetten we ook sterk in op de uitbreiding van onze capaciteit naar het pan-Europese onderzoeksnetwerk GÉANT. Zo zullen we onze verbindingen naar GÉANT begin volgend jaar upgraden naar 2 x 100 Gbit/s”, licht Dirk Haex, technisch directeur van Belnet toe.