Heeft jouw school voldoende kennis van de aanbestedingsregels?

- Ilene Langen

Als school sta je zelf in voor alle aankopen die je doet. Daarbij moet je rekening houden met de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Nu de overheidsopdracht rond de aanlevering van provider- en internetdiensten nog niet helemaal rond is, willen wij je alvast meegeven waar je rekening mee moet houden.

Scholen staan zelf in voor het volgen van de aanbestedingsregels en de regels voor duurzaam aankopen wanneer ze aanbestedingen doen. Schoolbesturen moeten daarbij altijd rekening houden met de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wet inzake overheidsopdrachten

De wet op de overheidsopdrachten is van toepassing op wederkerige overeenkomsten, gesloten tussen één of meer ondernemers en één of meer aanbesteders.

Zij moeten bepaalde werken uitvoeren, producten aanleveren of diensten verlenen. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk om te oordelen of ze deze wet moeten toepassen of niet.

Drempelbedragen

Wanneer scholen iets aankopen, huren of leasen, gelden de aanbestedingsregels. Deze regels zijn afhankelijk van drempelbedragen. Als schoolbestuur hou je er best wel rekening mee dat je het bedrag moet verdelen onder alle scholen van je scholengroep:

  • Opdrachten tot 30.000 euro excl. btw kunnen met een simpele onderhandelingsprocedure geplaatst worden.
  • Grotere opdrachten tot 139.000 euro excl. btw kunnen geplaatst worden door de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking, waarbij een offerte gevraagd wordt aan een aantal ondernemingen.
  • Opdrachten tussen 139.000 en 214.000 euro excl. btw zijn openbare aanbestedingen en vereisen een onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking op het federaal platform.
  • Opdrachten boven 214.000 euro excl. btw zijn Europese openbare aanbestedingen en vereisen evenzeer een publicatie op het federaal platform.

Naast de prijs kunnen ook kwaliteit en duurzaamheid als gunningscriteria worden opgenomen. De Vlaamse Overheid schreef enkele richtlijnen rond duurzaam aankopen neer die scholen kunnen gebruiken bij hun overleg met leveranciers.