IdeaalDuaal zoekt betere afstemming onderwijs en bedrijfsleven

- Jeroen Langendam - 3 min

Onder de naam IdeaalDuaal zoekt de Vlaamse overheid naar ideeën om het onderwijs beter te verbinden met de bedrijfswereld.

Om het onderwijs en de bedrijfswereld beter te laten samenwerken organiseert IdeaalDuaal een wedstrijd.

Goed onderwijs bereidt de leerling, scholier of student voor op de toekomst. Het onderwijs moet dus goed afgestemd zijn op de bedrijfswereld. Die afstemming vereist de medewerking van beide partijen. Het onderwijs moet openstaan voor de inbreng van het bedrijven, terwijl het bedrijfsleven open moet staan voor een rol als mede-opleider (bijvoorbeeld door het aanbieden van stageplekken).

IdeaalDuaal

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra, een onderdeel van de Vlaamse overheid, zoekt ideeën om die afstemming tussen onderwijs en bedrijven te versterken. Daartoe heeft de organisatie op haar website www.ideaalduaal.be een wedstrijd uitgeschreven. De organisatie heeft inmiddels alle inzendingen ontvangen heeft deze doorgestuurd naar de jury.

De jury, ebstaande uit Tim Rootsaert (Imec), Alexander Maeyaert (GAN), Lien Deleenheer (Microsoft) en Davy van Hemelen (Vlaamse overheid) bepaalt nu welke 25 ideeën naar de halve finale gaan.

De 25 halve-finalisten in de IdeaalDuaal wedstrijd krijgen in ieder geval “coaching van onze straffe professionals”. De uiteindelijke winnaar gaat “op een inspiratiereis met imec.istart”.

Verbindende ideeën

Om kans te maken op de prijs moest een idee worden ingezonden dat onderwijs- en bedrijfswereld met elkaar verbindt. In de toelichting moest worden aangegeven waar en hoe dit dit idee kan worden ingezet. Deelnemers vertellen ook hoe ze op het idee komen en onderbouwen waarom hun idee het beste is.

De jury kijkt bij het selecteren van winnaars naar duidelijkheid van het idee, schaalbaarheid, haalbaarheid, marketingmogelijkheden en samenstelling van het team.

De bekendmaking van de deelnemers aan de halve finale staat gepland op 19 december.