AWS: we moeten cloud services op school onderwijzen

- Jeroen Langendam - 3 min

Het onderwijs moet digitaler worden, vindt Amazon Web Services. Vooral cloud computing zou door alle lagen van het onderwijs onderwezen moeten worden.

Voor de huidige generatie professionals is cloud computing nog een relatief nieuwe ontwikkeling, terwijl AI-ondersteund werken nog futuristisch klinkt. Maar voor de huidige leerlingen, scholieren en studenten is het leren omgaan met deze technologieën een basisvaardigheid die ze onder de knie moeten krijgen om te kunnen functioneren in de maatschappij.

‘Data is overal’

Amazon Webservices (AWS) hoopt met haar educatieve tak een bijdrage te leveren aan het digitaliseren van het onderwijs. Want, zo zegt AWS Educate-directeur Ken Eisner: ‘Data is overal. Niet alleen in data science (…) maar ook in marketing banen, bedrijfskundige banen enzovoort’.

Vooralsnog richt Amazon Webservices Educate zich op de Verenigde Staten en een aantal andere landen. Een Nederlandstalige versie is niet beschikbaar, waardoor het Vlaamse onderwijs nog geen gebruik van het platform kan maken. AWS geeft echter wel een goed voorbeeld, dat lokale aanbieders zou kunnen inspireren. Ook zouden docenten het materiaal van AWS kunnen gebruiken als inspiratie voor hun eigen lessen.

Klaslokaal uit de vorige eeuw.

Eisner verbaast zich over het feit dat het onderwijs in de afgelopen eeuw in essentie hetzelfde is gebleven, terwijl de wereld waarin we leven steeds sneller veranderd. Volgens Eisner zou een tijdreiziger het moderne klaslokaal meteen herkennen.

Hij verwijst naar een poll van Gallup onder Amerikaanse bedrijven. 11% Van de respondenten vond dat het onderwijs studenten voldoende voorbereid op de praktijk, 17% was het daar juist sterk mee oneens. Wat bedrijven het meeste missen in het curriculum is cloud computing. AWS ziet hier een gat in de markt waar het op in wil springen.

Samen werken aan onderwijs over de cloud

AWS verkondigt trots dat inmiddels meer dan 10.000 leerkrachten en 2400+ onderwijsinstellingen gebruik maken van het platform voor cloud computing gerelateerd onderwijs. Daarmee worden enkele honderdduizend leerlingen bereikt.

Ook hebben een aantal Amerikaanse universiteiten een aantal vakken over cloud computing in hun onderwijs opgenomen. In Nederland is AI een populair vak op universiteiten. In Lousiana wordt cloud computing opgenomen in het (basis-)onderwijs. Deze pioniers hebben besloten intensief samen te werken, onder meer door syllabi met elkaar te delen en zetten zo een stap richting een meer op het toekomstige werkveld georiënteerde onderwijs.