Steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs zetten in op digitaal leren

- Ilene Langen

Nu de digitalisering in het onderwijs steeds belangrijker wordt, gaat ook het hoger onderwijs mee met de trend. Veel hogescholen bieden dan ook opleidingen in digitaal leren aan voor onderwijsprofessionals en andere opleidingsverstrekkers.

In het afgelopen jaar heeft het onderwijs snel moeten schakelen naar digitale werkvormen. Om bij te blijven met de trend en de Digisprong, zetten veel hogescholen in op opleidingen in digitaal leren. Leerkrachten die onder andere competenter willen worden in het toepassen van educatieve technologie, zijn bij Howest, VIVES, Erasmushogeschool Brussel en Hogeschool PXL van harte welkom.

Korte bijscholing bij VIVES

Om je snel bij te scholen, kan je in het tweede semester van dit academiejaar deelnemen aan de opleiding ‘Digitale didactiek: bouwstenen en toepassingen’. Deze navorming van vier studiepunten gaat tijdens negen sessies in op drie thema’s. Eerst en vooral leer je technologie-verrijkte omgevingen ontwerpen, later het didactisch implementeren van educatieve technologie. Tot slot wordt er gekeken naar de rol van de leerkracht en het begeleiden van digitale veranderingsprocessen.

Volgend academiejaar zal VIVES een postgraduaatsopleiding in digitale didactiek aanbieden van 20 studiepunten.

Erasmushogeschool Brussel

In Brussel kan je kiezen voor de éénjarige postgraduaatsopleiding Digital Teaching van 21 studiepunten. In de opleiding leer je onder andere omgaan met digitale media, inzetten op blended onderwijs en leerinhoud digitaal vormgeven. Iedere leerkracht uit het secundair, volwassen- of hoger onderwijs kan zich inschrijven, naast trainingsverantwoordelijken, leertrajectontwerpers of HR-verantwoordelijken.

Je kan er voor kiezen om de volledige opleiding te volgen, of een persoonlijk traject af te leggen door te kiezen uit de verschillende aangeboden modules. Zo zijn er zes: digitale geletterdheid, activerende lesvormen, audiovisuele technieken, instructional design, digitale evaluatie en feedback én het uitwerken van een eigen digitale opleiding (wanneer je het volledige postgraduaat volgt).

Hogeschool PXL

Ook aan Hogeschool PXL kan je je inschrijven voor het postgraduaat Digitaal leren. Deze opleiding versterkt de leraar in de klas en leidt op tot digitale innovator in de onderwijscontext. Het programma focust vooral op didactische en technische expertise in educatieve technologie. PXL zet in op vier modules van vijf studiepunten: digitale knowhow en leermiddelen, leeractiviteiten ontwerpen en online leren, digitaal evalueren en differentiëren en trends en innovatie.

De postgraduaatsopleiding staat open voor alle leraren met een bachelordiploma (of een daaraan gelijkgestelde opleiding die een bewijs van pedagogische bekwaamheid oplevert), ongeacht de tewerkstelling.

Howest

Tot slot richten ze bij Howest de postgraduaatsopleiding Digitale Didactiek in. Je leert er technologie inzetten ter ondersteuning van je eigen communicatie en professionalisering, digitale media maken én doordacht digitale media inzetten in de praktijk. Het jaarprogramma van 20 studiepunten bestaat uit vijf onderdelen: professioneel engagement, digitale media, digitaal leren en lesgeven, digitaal evalueren en differentiëren met digitale tools.

Volgens Griet Bogaert, opleidingshoofd van de opleiding aan de Howest, is het postgraduaat ontstaan vanuit de lerarenopleiding zelf. Als docente digitale didactiek merkte ze op dat de wereld van educatieve technologie nog vrij onbekend was in het onderwijs. Studenten die stage liepen werden vaak begeleiders van hun mentoren op digitaal vlak en daarom zag Howest de nood hoog om dit postgraduaat in te richten.  

Het digitale als meerwaarde

“In het onderwijs wordt het digitale soms nog als last gezien”, zegt Bogaert. “Maar wij blijven vooral de meerwaarde zien, zowel voor leerlingen om het leren te faciliteren als het verhogen van de efficiëntie voor leerkrachten.” Ondanks de tijd die erin kruipt om je te verdiepen in de digitale wereld, kan de technologie je ook veel tijd besparen op langere termijn.

De opleiding wil vooral inzetten op de praktijk en studenten laten proeven van de verschillende mogelijkheden die educatieve technologie op dit moment al biedt. Op die manier kunnen studenten kiezen welke tools ze meenemen naar het werkveld, en welke niet.

Het postgraduaat richt zich in eerste instantie tot leerkrachten uit het secundair onderwijs en de derde graad van het basisonderwijs. Toch kunnen ook andere professionals zich aanmelden volgens Bogaert, denk maar aan docenten uit het hoger onderwijs en andere opleidingsverstrekkers zoals de instructeurs van de ENGIE Academy. Er wordt vooral uitgegaan van de didactische ervaring die studenten reeds bezitten.

Didactisch ICT-coördinator

Geïnteresseerde ICT-coördinatoren of leerkrachten in de Informatica kunnen aan de Howest ook het postgraduaat Didatisch ICT-coördinator volgen. De focus ligt vooral op hoe je doordacht ICT in het onderwijs kan inzetten. Het tweejarige programma bestaat uit vakken als Systeemonderhoud en ICT-support, Beheer en beveiliging schoolinfrastructuur, Digitaal leren en lesgeven en Software-ontwikkeling.


Lees ook: Blijf levenslang leren dankzij het Schoolupdate-platform – Schoolit


Alle bovengenoemde opleidingen werken met blended learning. Er wordt dus een mix van online en contactonderwijs voorzien voor de studenten.

Wil jij je ook graag bijscholen en digitaal transformeren? Neem dan zeker eens een kijkje op de websites van de Vlaamse hogescholen.