Welke richting neemt ons onderwijs na COVID-19?

- Gastauteur

Scholen beginnen weer open te gaan. Wie zich daarop voorbereidt en niet bij de pakken blijft zitten, heeft een stevige streep voor. Ons onderwijs staat op een kruispunt. De vraag is, welk pad zullen leerkrachten en scholen volgen?

Eén pad leidt terug naar waar het was voor Covid-19, het andere pad is richting meer investeringen in digitaal onderwijs. Hoewel het grote inspanningen en veerkracht vraagt van o.a. leerkrachten en ICT-coördinatoren, is dit de unieke kans om onderwijsmethodieken blijvend en op lange termijn te digitaliseren waar mogelijk. Via deze blog willen we je aanmoedigen om even stil te staan en vooruit te kijken.

In enkele weken tijd heeft corona ons onderwijs binnen­ste­buiten en ondersteboven gekeerd. Het is nu van belang om je als school voor te bereiden op de wijze waarop leerkrachten zullen omgaan met digitaal onderwijs.

Technologie kan een school helpen groeien, evolueren en verbeteren maar uiteindelijk gaat dit over mensen: directies, ICT-coördinatoren, leerkrachten, leerlingen en ouders. Niet de technologie zelf brengt verandering, wel de mensen die de technologie gebruiken. Je moet als school, leerkracht het nut inzien waarom verandering noodzakelijk is en geïnspireerd zijn om te willen veranderen.

In dit artikel bespreken we hoe je digitale transformatie in jouw school het best aanpakt, de opleidingen die hierbij nodig zijn, de change management processen die hierbij gepaard gaan en de onderwijskundige ondersteuning. 

Sta even stil bij jouw manier van werken voor COVID-19

 • Wat liep er (niet) optimaal? 
 • Is verandering eigenlijk nodig? Zie je de noodzaak om te veranderen? 
 • Wat gebeurt er als we niets veranderen?
 • Welke winst levert het op als we wel zouden veranderen en hoe komen we daar? 

Verandering! Hoe begin je eraan? 

Een veranderingsproces verschilt van school tot school. Staar je niet blind op het ICT-beleid van een ander. Kies voor een persoonlijke aanpak vanuit de visie van jouw school. Vanuit Fourcast for Education helpen we je alvast op weg door na te denken over de rol die digitalisering de afgelopen periode in jouw onderwijs heeft gespeeld via onderstaande vragen. 

 • Welke verfrissende aanpak wil jij meepakken naar een schooldag na COVID?
 • Welke technologie wil je blijven inzetten?
 • Voor welke uitdagingen staan we en hoe zorgen we ervoor dat we ICT met succes kunnen blijven inzetten in ons onderwijs?
 • Wat is de missie van je school?
 • Hebben de recente ontwikkelingen geleid tot een vernieuwde visie op onderwijs?
 • Hoe zit het met je ict-vaardigheden als leerkracht?
 • Wat kan je beter niet meer doen? Als school? Als leerkracht?

Sterktes

 • Waar liggen jouw sterktes als school op vlak van technologie in het onderwijs?
 • Waar liggen de sterktes van jou als leerkracht bij ICT-integratie?
 • Wat doe je goed als leerkracht?
 • Wat doe je graag?

Kansen

 • Hoe kunnen we de leerlingen extra ondersteunen met technologie?
 • Wat kunnen we blijven doen? 

Zwaktes

 • Waar is verbetering nodig?
 • Waar kan je hulp gebruiken? 

Ambities

Denk na over wat je wil bereiken met je leerlingen, school? Waar zie je jezelf als school binnen 3 jaar op vlak van digitalisering? Wat kan er geoptimaliseerd worden? Wat kan er gedigitaliseerd worden?

Wat maakt verandering succesvol?

Maak een plan, bedenk welke acties je wil ondernemen, wat je daarvoor nodig hebt en met welke mensen, organisaties je dit wilt doen.

Je hoeft niet alles in één keer te veranderen. Door de plotse sluiting van scholen zijn veel scholen, leerkrachten ondoordacht, onvoorbereid in het ICT-verhaal gegooid. Digitaal afstandsleren maakte plots en razendsnel de sprong naar voren. En dan hoor je wel eens  ‘Zie je wel, ict werkt niet’. Onterecht! 

5 belangrijke aspecten bij digitale transformatie

Visie, interesse en inspiratie, plan van aanpak, doelen en vaardigheden! Neem een visie weg en je krijgt verwarring, neem interesse weg en je krijgt weerstand, neem een plan van aanpak weg en je krijgt chaos, neem doelen weg en je krijgt frustratie, neem vaardigheden weg en je krijgt angst

Het plaatje moet kloppen en dit kan niet van vandaag op morgen. Door stapsgewijs te veranderen kan je het schip van koers wijzigen. 

Fourcast for Education kan je helpen bij deze digitale transformatie. Onze experten kunnen samen met jullie verder kijken hoe we jullie school future proof kunnen maken en ze kunnen klaarstomen voor het post-coronatijdperk

Change Management

Digitale transformatie vraagt om een concrete aanpak. Een aanpak die beantwoordt aan de noden van de school. Een aanpak die alle belanghebbenden bij de hand neemt. Kortom, een aanpak op maat. Daarom werken wij met een Change Management traject dat gebaseerd is op vier pilaren: analyse, communicatie, training en sponsorship.

Samen met de ICT-coördinator stellen we in fase 1 de infrastructuur, de omgeving en technische kennis op punt. Tijdens fase 2 gaan we aan de slag met ambassadeurs. Dit zijn meestal de ICT-vaardige en enthousiaste Google leerkrachten. Zij krijgen de nodige ondersteuning en opleiding om tijdens fase 3 hun kennis en enthousiasme te delen met de leerkrachten. Een grondige screening van de aanwezige ict-vaardigheden is in deze fase noodzakelijk. In fase 4 brengen leerkrachten hun leerlingen aan boord door de tools op een pedagogisch verantwoorde manier te implementeren. Ook ouders worden op de hoogte gebracht met de nodige ondersteuning en training. 

Opleiding, opleiding & opleiding

Voor een goede invoering van ICT is enthousiasme en kennis belangrijk. Zorg voor goede workshops of trainingen die inspireren.

Pedagogische Studiedag – Future Move

Heb je al gehoord over onze Future Move? Een actieve, inspirerende, innovatieve pedagogische studiedag, voor en door onderwijsmensen. Klik hier voor meer informatie.

Google Certified Educator – level 1

Word Google Certified Educator en bewijs dat jij als leerkracht beschikt over de digitale basisvaardigheden die nodig zijn om de 21ste eeuwse vaardigheden te implementeren bij jouw leerlingen. Het traject biedt de nodige ondersteuning om Google Certified Educator te worden vanaf de voorbereiding tot de examendag.

Onderwijskundige ondersteuning

Werkt jouw school al met G Suite for Education maar ben je als school nog zoekende? Voel je na Covid-19 de druk om het onderwijs te vernieuwen en weet je niet of onvoldoende als school waar je moet beginnen? 

Onze experts hebben veel ervaring met het begeleiden van scholen bij de didactische inhoudelijke inzet van deze tools in de dagelijkse onderwijspraktijk. We stemmen onze ondersteuning altijd af op jullie onderwijsvisie. Ons doel is om beter onderwijs te helpen realiseren, waarbij G Suite for Education een belangrijk middel is. 

Dit is een ingezonden commerciële bijdrage van Fourcast for Education. Voor meer informatie rond hun diensten kan je hier terecht.