Drie uitdagingen voor een geconnecteerd onderwijs zonder compromissen

- Gastauteur

Onderwijsinstellingen hebben zich het voorbije jaar wonderwel aangepast aan nieuwe hybride leeromgevingen. Met vanaf september een terugkeer naar de (drukke) campus in het verschiet, is het noodzakelijk dat de onderwijsinstellingen nu hun IT-netwerk capaciteiten onder de loep nemen. Want ze staan voor een paar uitdagingen.

De netwerkcapaciteit is tijdens COVID-19 tot het uiterste getest omdat studenten van alle leeftijden online les moesten volgen. Met noodoplossingen is dat toen gelukt, maar nu moeten de scholen ook nagaan hoe die versnelde digitale transformatie op langere termijn kan worden verankerd. Vooral omdat het digitale aspect steeds belangrijker wordt voor de tevredenheid van studenten.

De pandemie heeft er ook voor gezorgd dat scholen en universiteiten het digitale leren omarmd hebben, net als het online samenwerken. Resultaat is dat de IT-besluitvormers in het onderwijs steeds complexere netwerkoplossingen moeten voorzien. Als ze nieuwe plannen maken, moeten ze over stevige capaciteiten nadenken om drie belangrijke uitdagingen het hoofd te bieden: het beheer van de groeiende footprint en toestellen op de campus; de ondersteuning van meer geavanceerde en vaak hybride onderwijsmethoden en uiteraard de bescherming van gebruikers én data tegen cybercriminelen.

Groeiende voetafdruk op campus

Zodra het coronavirus grotendeels onder controle zal zijn, zullen sommige scholen en universiteiten wellicht elementen uit de virtuele situatie van de voorbije maanden willen behouden. Ook als er meer studenten terugkeren naar de campus. Dan moet er wel een zekere flexibiliteit worden ingebouwd om tussen de twee werelden te schakelen.

Daarnaast neemt het IoT-gebruik toe. Studenten nemen meer toestellen mee en de onderwijsinstellingen zelf gebruiken IoT-technologieën om het gebouwenbeheer te verbeteren, de operationele kosten te verlagen en de ervaringen van studenten te verbeteren.

Hierdoor zullen campusnetwerken te maken krijgen met een toenemend volume van geconnecteerde toestellen en een steeds variërende voetafdruk – groter of kleiner afhankelijk van de behoeften. Voor onderwijsplanners wordt de uitdaging hoe ze studenten, personeel en anderen altijd en overal toegang kunnen geven, en een consistente ervaring kunnen leveren waar en wanneer een gebruiker ook inlogt.

Om deze uitdaging aan te gaan, is een volledige zichtbaarheid van het netwerk cruciaal. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van één uniforme infrastructuur voor de administratie, faculteitsgebouwen, collegezalen, klaslokalen, labo’s en buitenruimten zodat de IT-mensen de netwerkactiviteiten centraal kunnen uitrollen, beheren, analyseren, diagnosticeren en problemen verhelpen. Een uniforme netwerkaanpak maakt het niet alleen eenvoudiger om een schaalbaar netwerk te beheren, maar zal de instellingen ook helpen om de ervaringen van studenten en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Ondersteuning van geavanceerde onderwijs- en leermodaliteiten

Digitaal leren is nu goed ingeburgerd. Dat vraagt ook aanpassingen op de campus. IT-teams moeten bijvoorbeeld meer toestellen voorzien voor studenten en ‘slimme lokalen’ inrichten die meer interactiviteit en samenwerking ondersteunen. Daarnaast moeten ze ook initiatieven nemen voor de security op de campus. Bovendien zijn – zeker in het hoger onderwijs – geavanceerde technologieën zoals Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI) en het gebruik van learning analytics drastisch toegenomen. Iets wat voor de pandemie al aan de oppervlakte kwam: uit onderzoek van Aruba uit 2020 bleek dat 42% van de ondervraagde IT-verantwoordelijken in het onderwijs zegt dat ze al apps met AI had draaien.

Digitaal leren is nu goed ingeburgerd. Dat vraagt ook aanpassingen op de campus.

Jerry Garcia, country manager Belux Aruba

Het netwerk krijgt dus meer taken te verwerken. Dus de ‘concurrentie’ om connectiviteit neemt toe, evenals het daaruit voortvloeiend beheer en het oplossen van problemen. Gelukkig draagt AI niet alleen bij aan het probleem, maar biedt het ook de oplossing in de vorm van Artificial intelligence for IT operations (AIOps). Hiermee kunnen veel van de dagelijkse taken van netwerkbeheerders worden geautomatiseerd. Een van de vele voordelen die AIOps bijvoorbeeld biedt, is de mogelijkheid om prioriteit te geven aan bepaalde toepassingen en aan essentiële administratieve en academische diensten zodat deze optimaal presteren, zonder dat dit ten koste gaat van nieuwe leerervaringen.

Bescherming tegen cybercriminelen

Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hackers zien onderwijsinstellingen vaak als een makkelijk doelwit om data te stelen of met ransomware het volledig netwerk van de campus plat te leggen. De beveiligingsuitdagingen binnen de onderwijssector komen boven op de andere uitdagingen en nemen zelfs toe naarmate universiteiten IoT omarmen, waardoor ze nog meer vatbaar zijn voor eventuele datalekken en cyberstoringen. Uit een onderzoek van Aruba bleek dat 59% van de IT-verantwoordelijken uit het onderwijs vindt dat het aansluiten van IoT-apparaten op hun netwerk het aanvalsoppervlak vergroot en ze dus kwetsbaarder maakt.

Maar hoe sluit je campussen af zonder de gebruikerservaring te verminderen? Een deel van het antwoord is te vinden in een zero-trust benadering van edge-to-cloud beveiliging – waarbij je ervan uitgaat dat noch het endpoint noch het netwerk veilig is tenzij de juiste authenticatie en autorisatie is toegepast. Netwerkzichtbaarheid en apparaatidentificatie zijn daarbij essentieel: ze zorgen voor een single-pane-of-glass view en geven IT-teams de mogelijkheid om gedifferentieerde gegevenstoegangsniveaus toe te staan op basis van toestel of gebruikersgroep. Als je bedenkt hoe open universiteitscampussen zijn, dan betekent dit ook dat elke bezoeker automatisch wordt gesegmenteerd van het netwerkverkeer van interne beheerders en het onderwijzend personeel.

Vandaag handelen voor het leren van morgen

Op middellange termijn hebben onderwijsorganisaties een krachtige, geautomatiseerde en eenvoudig beheerbare netwerkinfrastructuur nodig die altijd en overal een veilige connectiviteit voor gebruikers en toestellen mogelijk maakt. Dit is cruciaal als we een veilig en feilloos onderwijs willen blijven aanbieden. En hoewel de financiering van onderwijsinstellingen altijd moeilijk is, kan de juiste netwerkoplossing hen in staat stellen om veel meer te doen met veel minder. En toch het leren van morgen kunnen aanbieden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jerry Garcia, country manager Belux bij Aruba. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.