Hoe Covid-19 en de cloud het onderwijs voor altijd hebben veranderd

- Gastauteur

Op 13 maart 2020 moesten miljoenen leerlingen en studenten in België en ook Nederland ineens overschakelen naar leren op afstand vanuit huis. Covid-19 en de lockdown dwongen scholen en universiteiten om een ​​noodonderwijsplan op te stellen en hun algemene onderwijsmethoden, trainingen en processen op lange termijn te heroverwegen.

Deze situatie bood de onderwijssector de kans om zijn investeringen in digitale technologieën en virtueel onderwijs te gebruiken. Maar nu we zijn begonnen aan een nieuw schooljaar en er nog steeds maatregelen voor sociale afstand worden genomen, zullen veel klassen niet samenkomen in traditionele klaslokalen. Miljoenen studenten leren nu thuis. En leiders in de publieke sector creëren nieuwe modellen om ervoor te zorgen dat leren duurzaam en voor iedereen toegankelijk is. Deze veranderingen brengen hun eigen uitdagingen met zich mee, maar brengen ook nieuwe mogelijkheden voor het lopende schooljaar.

Ondanks enkele uitdagingen (sociaal-politiek, economisch, competitief en technisch), zijn onderwijsinstellingen duidelijk dat technologie het gemakkelijker en sneller heeft gemaakt om te innoveren en te voldoen aan de veranderende behoeften van studenten. Op basis van onze interacties met klanten en onderwijsleiders hebben we meer geleerd over de kansen die de technologie hen bood in deze onzekere tijden.

Thuis toegang krijgen tot tools en bronnen

Toen scholen over de hele wereld in maart 2020 overstapten op online leren, moesten ze verschillende uitdagingen snel oplossen, waaronder: apparaten bij leerlingen, docenten en personeel krijgen en ervoor zorgen dat iedereen verbinding met internet kon maken. Voor de faculteit moesten beheerders ervoor zorgen dat iedereen desktop-toegang had terwijl ze fulltime thuis werkten, zodat ze toegang hadden tot bestanden en applicaties en konden samenwerken met ander personeel. Tegelijkertijd stonden studenten voor dezelfde uitdagingen: ze hadden apparaten om op afstand te communiceren met docenten en klasgenoten en internettoegang nodig.

Door het nieuwe toegenomen gebruik, was een robuuste infrastructuur nodig om dit te ondersteunen.

Christian Zahorski Philippe, hoofd van PAN EU AWS Public Sector

In de Benelux hadden veel instellingen al een digitale mindset. Veel van deze online vergader- en educatieve tools waren al op de markt beschikbaar. Door het nieuwe toegenomen gebruik van die tools tijdens activiteitspieken door veel meer mensen, was een robuuste infrastructuur nodig om dit te ondersteunen. Een eLearning-bedrijf dat cloudtechnologie gebruikt om de piek van het verkeer te ondersteunen, is Squla. Het Nederlandse bedrijf heeft zijn educatieve gamingplatform gebouwd op Amazon Web Services (AWS). Dankzij dit en de steun van AWS-partner Oblivion kon Squla opschalen en de piek in de vraag opvangen.

Flexibel leren

Een belangrijk leerpunt dat uit de pandemie voortkomt, is dat gepersonaliseerd onderwijs betere leerresultaten oplevert en technologie heeft dit proces versneld. Het zogenaamde flip-classroom-model, waarbij studenten nieuwe materialen als huiswerk meenemen en klassikale tijd gebruiken voor discussie, probeert het leerproces persoonlijker te maken. Om lesgeven effectiever te maken en het potentieel van gepersonaliseerd onderwijs te benutten, zijn docenten het erover eens dat ze zich moeten concentreren op hoe studenten omgaan met het materiaal en dat ze technologie moeten gebruiken om betrokkenheid en interactie te stimuleren. Interactiviteit is ook een sleutel geworden voor docenten om de aandacht van leerlingen vast te houden.

Het Belgische bedrijf Smartschool is een sterke speler in België geweest om studenten een live eLearning-ervaring te bieden. Op basis van de AWS Cloud streeft Smartschool Live naar het verbeteren van de samenwerking en interactiviteit tussen studenten en docenten die nu live lessen vanuit hun huis kunnen geven. In slechts enkele weken hebben ze meer dan 700.000 sessies gegeven aan meer dan 600.000 studenten in het land.

Op basis van de AWS Cloud streeft Smartschool Live naar het verbeteren van de samenwerking en interactiviteit tussen studenten en docenten.

Christian Zahorski Philippe, hoofd van PAN EU AWS Public Sector

Naast het platform zelf kan technologie de studenten ook beter ondersteunen door gepersonaliseerde leerassistenten te bieden aan studenten om hen te herinneren aan hun opdrachten en feedback te geven op hun leerervaring. Belangrijk is dat technologie beoordelingen meer inclusief maakt voor studenten met psychische aandoeningen door hen in hun eigen tempo te laten leren, terwijl data-analyse docenten ook in staat stelt om beter te begrijpen hoe studenten leren en welke interventies nodig zijn om hen te ondersteunen.

Nieuwe beoordelingsmodellen gebruiken

Omdat de meeste lessen online gaan, hebben docenten manieren nodig om het leren op afstand te beoordelen. Als reactie op de pandemie hebben veel landen hun nationale eindejaarstoetsen voor middelbare scholen afgelast of uitgesteld. Andere scholen en universiteiten probeerden hun examens online te zetten om het volledige academische jaar voor hun studenten af ​​te ronden. Dit is waar de technologie een voordeel is, omdat het verplaatsen van examens naar de cloud het voor universiteiten mogelijk maakt om examens op te schalen naar duizenden studenten, terwijl het betaalbaar blijft voor de instelling.

Waar het is uitgeprobeerd, hebben we veelbelovende oplossingen gezien die leraren helpen effectiever te werken, waaronder met nieuwe technologieën zoals machine learning (ML), kunstmatige intelligentie (AI) en geoptimaliseerde workflows. Revisely is bijvoorbeeld een onderwijsbedrijf dat docenten helpt om betere feedback te geven op schrijfopdrachten van leerlingen, zoals essays en papers. Het bespaart docenten tijd door onder andere ingebouwde reactiesets aan te bieden en plagiaatcontrole uit te voeren op het werk van studenten. Bovendien kunnen docenten de prestaties van studenten tijdens alle opdrachten van hun leertraject volgen.

Nu steeds meer studenten hun onderwijsactiviteiten online uitvoeren en examens online afleggen, hebben academische instellingen ook systemen moeten ontwikkelen om voorwaarden te creëren om de testpersoon veilig te verifiëren en te controleren. Een Belgische universiteit, VIVES University of Applied Sciences, werkt samen met ProctorExam om het afnemen van toetsen op afstand wereldwijd te schalen voor meer dan 4.000 studenten die een programma voor afstandsonderwijs volgen. De universiteit implementeerde een gebruiksklare monitoringoplossing van ProctorExam om haar studenten een test af te nemen en ze allemaal flexibele beoordelingen te bieden.

Nieuwe perspectieven

Lesmodellen veranderen en dwingen universiteiten, hogescholen en scholen om hun zakelijke en financiële modellen aan te passen. Dalende inschrijvingen, stijgende gezondheids- en veiligheidskosten, een daling van het aantal internationale studenteninschrijvingen en bezuinigingen op overheidsfinanciering stellen onderwijsinstellingen over de hele wereld voor nieuwe financiële uitdagingen.

Nieuwe technologieën laten steeds meer zien hoe ze de leerresultaten van leerlingen kunnen verbeteren

Christian Zahorski Philippe, hoofd van PAN EU AWS Public Sector

Ondanks deze uitdagingen hebben onderwijsinstellingen de kans om te innoveren en te gedijen in dit tijdperk van snelle veranderingen en onzekerheid. Nieuwe technologieën laten steeds meer zien hoe ze de leerresultaten van leerlingen kunnen verbeteren, het lesgeven effectiever kunnen maken en samenwerking en betrokkenheid kunnen stimuleren. Om de voordelen van technologie ten volle te benutten, moeten onderwijsinstellingen een cultuur van verandering omarmen en dit moment gebruiken als een kans om te experimenteren en te innoveren om aan de veranderende behoeften van hun studenten te voldoen.


Dit is een ingezonden commerciële bijdrage van Christian Zahorski Philippe, hoofd van PAN EU AWS Public Sector. Voor meer informatie rond hun oplossingen kan je hier terecht.