Ben Weyts: ‘Meer focus op STEAM, extra budget voor IT’

- Jeroen Langendam

De regering scherpt de eindtermen van het secundair onderwijs aan. Extra geld voor IT-ondersteuning zal hierbij goed van pas komen.

Hoewel de onderwijsresultaten door de wereldwijde pandemie onder druk staan, zitten de ambtenaren bij de Vlaamse Regering niet stil. Al tijden woedde een (soms fel) debat over het verzwaren van de eindtermen van het secundair onderwijs. Deze week stemde regering in met de eerste versie van de nieuwe eindtermen voor de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs.

Andere accenten eindtermen secundair onderwijs

Door het aanscherpen van de eindtermen wil de regering de onderwijskwaliteit versterken. In de nieuwe eindtermen komt geen leerinhoud te vervallen. Wel komt de focus meer te liggen op statistiek en STEAM-onderwijs. Verder worden economie en digitale vaardigheden toegevoegd aan het curriculum.

Minister Ben Weyts: “Het geheel vormt een serieuze uitbreiding, verdieping en verbreding van de vorming van al onze leerlingen. We leggen de lat in het middelbaar onderwijs nog iets hoger. We zijn het aan onze jongeren verplicht om ambitieus te zijn met hen. Onze hele welvaart is gebouwd op scholen waar veeleisend en eigentijds onderwijs gegeven wordt”.

De zwaardere eindtermen van het secundair onderwij komen op een moment dat veel leerkrachten twijfelen of ze hun leerlingen wel klaar kunnen stomen voor de bestaande eindtermen. Door corona is het leerrendement immers danig afgenomen. Maar ook voor corona was er discussie. Weyts zegt alle begrip te hebben voor de gevoeligheden van het nieuwe curriculum.”

34 miljoen voor IT

Zonder IT is geen onderwijs meer mogelijk. Door de lockdown is de waarde en effectiviteit van IT in het onderwijs duidelijk aangetoond. Ook volgend schooljaar is IT essentieel, al is het maar om bij een eventuele heropflakkering van COVID-19 snel te kunnen schakelen.

Maar ook zonder pandemie speelt IT een belangrijke rol, helemaal met de nieuwe eindtermen. Daarom is het positief dat de regering heeft besloten 34 miljoen euro extra uit te trekken voor IT-ondersteuning.