WeZooz Academy streeft naar paperless classroom

- Jeroen Langendam

Online onderwijsplatform WeZooz Academy heeft aangekondigd te werken aan een volledig digitale lesmethode voor het onderwijs. Komend schooljaar (2019-2020) zal al begonnen worden met de uitrol van honderden onderwijsvideo’s.

Het onderwijs verandert. Steeds meer lesstof wordt in digitale vorm overgebracht. De digitalisering van het onderwijs gaat snel, maar niet iedereen vindt dat het snel genoeg gaat. Online leerplatform WeZooz Academy, dat in 2012 online ging met het doel vernieuwing in het onderwijs te faciliteren heeft bekend gemaakt werk te maken van de digitalisering van het onderwijs.

Snelle introductie

WeZooz Academy is ambitieus in haar plannen en wil al voor 1 september 2019 alle leerstof (helemaal in lijn met de nieuwe eindtermen) voor de eerste graad hebben verwerkt in honderden lesvideo’s. Het schooljaar daarna (2020-2021) wil WeZooz een volledig digitaal alternatief hebben ontwikkeld voor de ouderwetse papieren schoolboeken.

student laptop bednet

De digitale educatieve uitgeverij ziet wel de voordelen van schoolboeken. Schoolboeken bieden structuur, houvast en bevatten een grote hoeveelheid aan informatie. De uitdagingen waarvoor het Vlaamse onderwijs momenteel staat zijn echter niet met schoolboeken op te vangen, aldus de uitgever. Volgens hen stijgt de behoefte aan geautomatiseerde differentiatie, iets dat alleen kan worden opgevangen door slimme innovaties.

‘We werken onze oplossing uit samen met een aantal scholen en vak- en pedagogische experten. Het is een weldoordachte mix van slimme technologie, lesvideo’s, tekstuele samenvattende leerinhouden, interactieve oefeningen met spelelementen, adaptieve driloefeningen, open opdrachten, projectvoorstellen, … alles gelinkt aan de eindtermen en leerdoelen.’ , aldus Cedric Koslowski van WeZooz. ‘We gaan een beter, flexibeler en toekomstgericht alternatief bieden voor de klassieke handboeken, en dat aan een substantieel lagere prijs.’

Volgens WeZooz zal haar nieuwe lesmethode de voordelen van boeken vertalen naar een digitale oplossing die wel klaar is voor het onderwijs van de toekomst. Daarbij sorteert de aanbieder voor op de veranderende rol van de leerkracht, van expert naar expert-coach. Deze nieuwe wijze van invulling geven aan het onderwijsproces vergt een groter eigenaarschap bij de leerling. Interactieve content, die goed aansluit bij de leefwereld van de leerling, is daarbij onmisbaar, aldus WeZooz.