Vlaming kiest eerder dan Waal voor STEM

- Jeroen Langendam

Afb: Shutterstock

Dat steeds meer meiden een STEM-opleiding kiezen is goed nieuws en krijgt -terecht- veel aandacht. Maar de STEM-monitor vertelt ons ook dat Vlamingen vaker voor STEM kiezen dan Walen.

STEM (of STEAM) staat in de belangstelling. De Vlaamse overheid werkt via het STEM-Actieplan 2012-2020 hard om studenten te verleden een exacte of technische studie te kiezen. Met succes, zo blijkt keer op keer uit de STEM-monitor.

De STEM Monitor is een jaarlijks rapport waarin wordt bijgehouden hoe succesvol de overheid in haar ambities is. In augustus verscheen de STEM Monitor over het schooljaar 2018-2019. Dit rapport bevatte een verrassend feitje, weggestopt in een wat technisch hoofdstuk over de internationale vergelijkbaarheid van Vlaamse cijfers.

Dit hoofdstuk gaat voornamelijk over de definitie van de term“STEM-opleiding”. Het zou vooral door een andere definitie komen dat de Belgische STEM-cijfers in internationale vergelijkingen lager uitvallen dan in landelijke rapportages. Het is echter niet de internationale vergelijking die opvalt. De verrassing bevindt zich binnen onze landsgrenzen.

De grote verrassing is dat Vlamingen veel vaker voor STEM lijken te kiezen dan de gemiddelde Belg.

Bron: STEM Monitor 2020

Vlaming wijkt af; kiest vaker STEM

Zoals uit de tabel naar voren komt, blijkt de gemiddelde Belg vaker te kiezen voor een opleiding in de sectoren onderwijs (8,2% tegen 8,0%), sociale wetenschappen en communicatie (9,6% tegen 9,3%) of bedrijfskunde (23,8% tegen 23,0%).

De Vlaming kiest juist eerder voor natuurwetenschappen, wiskunde en statistiek (4,1% tegen 3,7%), ICT (3,6% tegen 3,2%) of technische vakken (13,0% tegen 12,2%.

Aangezien de Vlaming alleen hoger dan gemiddeld kan scoren wanneer de Waal lager scoort (en omgekeerd) is de conclusie duidelijk. Vlamingen kiezen meer voor STEM dan Walen.

Een verklaring voor dit verschil is momenteel (helaas) niet voorhanden.