Vlaamse overheid maakt 20 miljoen euro vrij voor ICT-bijscholing

- Cédric Van Loon

Het onderwijs maakt momenteel immers een grote Digisprong voorwaarts. Zo krijgt elke leerling vanaf het 5de leerjaar een eigen ICT-toestel en werd er € 85 miljoen vrijgemaakt voor de digitale uitrusting van leerkrachten. Nu krijgen leerkrachten ook extra ondersteuning zodat ze alle digitale mogelijkheden leren kennen en leren benutten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet voor elke leerkracht extra bijscholingsbudget, dat ongeveer dubbel zo hoog is als wat normaal per jaar voorzien wordt. Daarnaast krijgen de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) extra middelen om voldoende kwalitatieve ICT-opleidingen voor leerkrachten te voorzien. “De Digisprong is een ongeziene transformatie, die kan zorgen voor nog meer onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “Maar het gaat alleen lukken als we de leerkrachten ook goed ondersteunen.”

De Vlaamse overheid maakt nu zo’n 20 miljoen euro vrij zodat elke leerkracht zich de komende jaren kan bijscholen op het gebied van ICT. Er gaat meer dan 15 miljoen euro naar extra bijscholingsbudget voor de scholen. Concreet krijgt elke school eind augustus beschikking over een extra bijscholingsbudget van 120 euro per personeelslid. Dat is ongeveer dubbel zoveel als wat een school normaal per schooljaar krijgt voor bijscholing (64 euro per personeelslid).

Tot en met 2026

Scholen mogen het geld alleen benutten voor ICT-bijscholingen, maar ze krijgen daarvoor wel de tijd tot en met 2026. Daarnaast gaat er 4,6 miljoen euro naar de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s), zodat ze voldoende kwalitatieve ICT-opleidingen specifiek voor leerkrachten kunnen voorzien. Zo zal elk CVO extra personeel kunnen aannemen om het aanbod uit te breiden en tot bij de scholen te brengen.

“De Digisprong is veel meer dan alleen een vloedgolf van laptops: het is een totaalplan dat ook oog heeft voor bijvoorbeeld goede omkadering, digitale leermiddelen én goede ICT-opleidingen voor leerkrachten”, zegt Weyts. “In de lerarenopleidingen komt er meer aandacht voor ICT en voor de huidige leerkrachten voorzien we nu dus een groot bijscholingsoffensief.”