Visie Anthony Solcito (Microsoft): overal en altijd leren met tech

- Jeroen Langendam

Het idee dat “leren” alleen op school plaatsvindt is eigenlijk altijd al onzin geweest. Maar volgens Anthony Solcito (Microsoft Education) gaat technologie ervoor zorgen dat leren altijd en overal plaatsvindt. Maar gaan leerkrachten dit “trekken”?

Anthony Salcito, is als vice-president verantwoordelijk voor Microsoft Education. Tijdens een speech voor een onderwijsconferentie merkt hij op dat de studenten en leerlingen van nu staan te trappelen om hun stempel op de wereld te drukken. Technologie helpt hen, zegt Salcito, om hun eigen manier van leren te ontwikkelen. Een leerstijl die past bij hun levensstijl.

Jongeren gebruiken technologie niet enkel om dat het kan, maar zetten deze doelgericht in om nieuwe vaardigheden op te doen en samen te werken. Het kan niet anders dan dat dit doorwerkt in het onderwijs. Volgens Salcito zullen leerkrachten en leerlingen in de toekomst veel nauwer samenwerken, niet alleen tijdens het uurtje les, maar ook buiten de klas. Op elk moment, en elke vraag: “Volgens mij wordt het in het komende decennium een belangrijk thema dat technologie helpt om scholen te laten functioneren als leercentrum. De school wordt een centrale plek voor onderwijs, maar de nadruk komt te liggen op de rest van het leertraject van de leerling.”

Volgens Salcito kijken scholen bij investeringen vooral naar  drie zaken: onderricht in het leslokaal, de interne processen en leren buiten de muren van de school. De focus lag echter vooral op het onderricht in de klas. Salcito: “IK denk dat we een verschuiving zullen zien, waarbij scholen het fundament van leren bouwen door inclusieve, flexibele, data-gestuurde gebouwen en ruimtes beschikbaar te stellen die leerlingen helpen om ook elders te werken.”

Salcito:’Leraren moeten veranderen’

En passant wist Solcito ook het Microsoft Teams te benoemen als “driver” voor de door hem waargenomen trend. Leerkrachten hoeven volgens hem niet te vrezen voor hun baan, want ook in het Nieuwe Leren is de rol van de leraar cruciaal. Het Microsoft Educator Center zou daarbij een rol kunnen spelen.

“Wat we nodig hebben is dat leraren niet beperkt zijn door de structuur van lessen van 40 minuten, de dynamiek in het klaslokaal en een beoordelingsmethodiek die vastzit in een gestructureerd curriculum. Ze moeten beseffen dat het hun doel is elke leerling tot bloei te laten komen.

Solcito legt dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders van docenten. Het is maar de vraag hoe realistisch zijn verhaal is. Leerlingen en studenten gaan er al jaren vanuit dat docenten altijd tot hun beschikking staan, wat leidt tot een enorme werkdruk. Volgens Microsoft kan technologie leerkrachten 30% tijdsbesparing opleveren.

Deze tijd kan, volgens Microsoft, dan worden gebruikt voor persoonlijke begeleiding. Het zou echter ook zo maar kunnen dat leerkrachten de tijdswinst gebruiken om minder (onbetaald) overwerk te verrichten.